Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherre, senator, lantdagsman, lantmarskalk, ägare till Gammelbacka och Sarvlaks gårdar

Paris d. 3 februari 1878. 3 februari 1878
*Har Alexandra Edelfelt hört något om Johan August von Borns porträtt?; Edelfelt tror att Gunnar Berndtson som släkting siktar in sig på det.
Paris d. 16 mars 78 16 mars 1878
Edelfelt har fått brev från Victor de la Chapelle med beställning på Johan August von Borns porträtt och anhållan att få veta Edelfelts villkor; Born kommer till Paris i början av sommaren; Edelfelt åtar sig inte att måla porträttet för under 2 000 mark.
Paris d. 20 mars 78. fortsatt d. 22 – 20 mars 1878
Carl Gustaf Estlander har sänt ett brev, i vilket han på beställning av Nyländska avdelningen frågar om Edelfelt vill åta sig att måla ett porträtt av Johan Ludvig Runeberg för Studenthuset; Edelfelt tror det blir en svår uppgift och kan knappast göra något mera likt än Bernhard Reinholds porträtt, men troligare ett bättre målat och mera artistiskt; Edelfelt har svårt att sätta ett pris, på samma sätt som han inte kunnat bestämma vad Johan August von Borns porträtt skulle kosta.
Paris skärtorsdag – 78. 18 april 1878
Edelfelt har fått brev från riddarhusdirektionens sekreterare Victor de la Chapelle, med en ytterligare stadfästelse på beställningen av Johan August von Borns porträtt; Edelfelt får bestämma priset; det enda vilkoret är att porträttet skall vara färdigt inom detta år.
Paris d 4 Juni 1878. 4 juni 1878
Edelfelt hälsar till systrarna; *har Alexandra Edelfelt beslutat om flyttning till landet?; om Mamma fruktar utgifterna kan hon räkna med Edelfelt; han måste ju få pengar genom Johan August von Borns porträtt och småsakerna åt Cedercreutz.
Paris d. 16 Juni 1878 16 juni 1878
Resan borde inte bli dyr och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tänka på saken; Johan August von Borns och Johan Ludvig Runebergs porträtt kommer åtminstone att ge pengar; Edelfelt får troligen lov att i varje fall stanna några dagar i Stockholm för att göra några landskapsstudier i omgivningarna (Haga) och teckna av några porträtt på Nationalmuseum; hans tavla blir inte såld; till nästa salong skall han ha två tavlor, av vilken den ena skall vara säljbar.
Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
Victor de la Chapelle har meddelat att Borns inte kommer till Paris; Edelfelt undrar var han skall börja på med porträttet, blir det på Gammelbacka eller först i Helsingfors?
Paris d. 3 Juli 1878 3 juli 1878
Det är galet av Borns och Zilliacus att inte komma och se världsutställningen, då de är så nära Paris.
Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2 augusti 1878
Den Bornska vistelsen på Gammelbacka är en förargelse; det vore "le comble de ridicule" [höjden av fånighet] att komma hem för att sitta i Borgå, då Alexandra Edelfelt är i Helsingfors.
Det var gubben Fredrik Berndtson som rådde Edelfelt att vända sig till Gustaf Wilhelm Edlund; Edlund borde begripa att Edelfelt har säkerhet i sina tavlor och Johan August von Borns porträtt; det var dumt att inte ta de Heimbürgerska pengarna föregående år och sätta in dem på en sparbank.
Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Fotografierna från Daniel Nyblin har kommit; Jules Bastien tyckte Johan August von Borns porträtt var mycket bra och sade det var skada att Edelfelt inte kunde ställa ut det här.
Paris d. 23 23 maj 1879
Med tanke på att hans tavlor för Salongen är riktiga hastverk, måste Edelfelt vara ganska nöjd med resultatet; han har sitt lättsinne och omständigheterna (arbetet i Finland, Johan August von Borns två porträtt) att tacka för att han i år inte kan hoppas på medalj.
d. 27 april 83 27 april 1883
Det är då eget med Borns att de aldrig kunna vara rigtigt som andra menniskor
Paris 12 oktober 89 12 oktober 1889
Brev från Fedi Aminoff, som fått samma uppfattning som Haartmann, nämligen att Edelfelt lovat göra porträttet för samma pris som porträttet av Born, dvs. 2400; Edelfelt blev först arg, men lugnade sig; drack champagne i förtreten.