Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Källor

Inga källor
Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Jag tänker att på i dag varit i Kaisaniemi och hört på Calle Knorrings sång. Ack om ni kunde ha haft ett sådant herrligt väder som vi haft här. Och nu skola vi resa ifrån det – det är hårdt.
Kjobenhavn 14 juni (onsdag) 1893 14 juni 1893
Calle Knorring har varit här och sökt mig 2 gånger, men Jag har varit utgången han helsade från Mamma, sade fru Krohn. I dag skall Jag söka rätt på honom.
Torsdag d. 15 juni 15 juni 1893
Kalle Knorring har jag träffat i går.
Stockholm midsommardagen 93 24 juni 1893
C. Knorring reser i qväll och bringar er färska helsningar.
Ellan och pojken äro friska och glada. Då jag kom hit till hotellet kl. 12 var här stor cour: faster Hermanine och Calle Knorring. Vi reste alla strax i ösregnet för att se paraden på Ladugårdsgärdet – det var ett gammalt löfte till Kikuli. Vi sågo Majestätet prinsarne, generalerna och hela armen oläsligt-genomvåta det var ett elände. –
Stockholm den 28 juni 1893 28 juni 1893
Calle Knorring hade gifvit mig ett heligt löfte att telegrefera måndag morgon, men han har intet gjort det, och det skall han ha ingen tack för. Jag kan ej begripa att han inte telegraferade ett ord bara.