Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fröken

Källor

Inga källor
Stockholm tisdag 28 okt 91 28 oktober 1891
Der var för resten mycket roligt hos Millets. M. tog mig afsides och sade sig så glada ha fått göra min bekantskap. Mina och Zorns taflor voro i fotografi uppstälda kring borden. Scholander sjöng och spelade, en fröken Barch, uppfostrad i Paris, läste upp eller spelade några franska monologer, rigtigt bra, med rigtig parisisk accent – det var mycket roligt. –