Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

generalkonsul

Källor

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Det har varit rätt lustigt att komma in i dessa Köbenhavns snobbkretsar – Mannen är en fullständigt snobb – hofsnobb, rikedomssnobb, engelsk, ryttare. Honom ser jag för resten aldrig Hon har blifvit gift utan något vidare tycke – 2 af de solidaste köbenhamska handelshus som derigenom förenades. – Hon heter Suhr och i hennes förmak hänga porträtt af Suhr'er sedan 1720 – alla köpmän och någonslags hofbankirer, som med penningar hjelpt kongl. Majestät i brydsamma tider. Deras hus är derför en slags brygga mellan hofverlden, aristokratin och stor bourgeoisin. fru Hs nièce giftes i går med en ung godsegare Niels Juel, härstämmande i rätt nedstigande led från Sjöhjelten, och jag har derför sett flere Juel'er i dessa dagar, Treschou o. a. –
I går var det en stor middag hos herrskapet Holmblad – det var ytterst fint och europeiskt. Gamle geheimestatsraad Tietgen chef för det förenede Dampskibsselskab, flere högre officerare från flottan, kammerherrinde Sieck (engelsk) m. fl. – 20 personer. Jag var hedersgästen.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
– fru Holmblads porträtt är i pastell, rätt raskt gjort vackert i färgen och elegant – för elegant tycker jag och icke rigtigt likt, såsom jag nu känner henne, men de äro sjelf förtjusta, och det är ju redan mycket. De säga att ingen dansk målare skulle ha kunnat göra henne så bra. Hon är framstäld i malvafärgad, decolleterad sidenklädning, med fond af rummet och en fil af våningen sålunda:
Köpenhamn 13 maj 92 13 maj 1892
Fru Holmblads porträtt är nu i glas och ram och de äro mycket förnöjda, tycks det.
Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16 maj 1892
Jag är nu utled vid fru Hs porträtt – jag tror det är elegant men något konstverk af rang är det ej. Emellertid äro de (d.vs hennes man och familj) mycket nöjda, och försäkra att ingen dansk målare skulle ha gjort det så 3000 kronor fick jag för det och det är ju mycket ordentligt för en pastell. Det var Schou som sade att jag var "gal, bindegal, tosset og afsindig" som jag tog ett öre mindre han tyckte jag skulle ta 5000.
Torsdag d. 15 juni 15 juni 1893
I morgon retoucherar jag fru Holmblads ena öga och äter middag hos dem på Solbakken" heter stället vid Skodsborg.