Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk politiker, kritiker, författare

Källor

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
sjelf har fru H. en massa literära och artistiska tendenser och fastän hon genom samhällställning och ohindrad vana är högre känner hon till och umgås med det europeiske venstre d. ä Brandesarna – annars så förkättrade här.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
En hel massa menniskor har jag träffat af den litterära och konstnärliga verlden. Skram behagar mig mycket – Edvard Brandes icke just. han är så der judsäker och ser så otreflig ut. Georg Brandes har i all sin fulhet något mera sympathiskt för mig.