Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

prins

Källor

Inga källor
Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16 maj 1892
Detta uppskof har gjort att jag haft den stora glädjen och lyckan att få Mammas och Kikis bref! Det är ju alldeles förtviflansfullt med dessa förlorade bref – jag har skrifvit ofta och långt – nu på den sista tiden öfver Stockholm. Detta skall jag då rekommendera – så mycket mer som jag deri innesluter en autograf som Svendsen just nu skref mig. Jag har några brefkort från prins Hans (kungens bror) och prins Carl kronprinsens 2dra son, men de komma en annan gång.