Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

finländsk häradshövding

Källor

Inga källor
Højfjildssanatoriet i Gausdal, söndagen den 9 juli 1893 9 juli 1893
Här äro Geber med familj fru Montelius med son fr. Stockholm många svenska finnar: Morlengren med fru, general Melan med fru, oläsligt Vogt med fru unga Faltin, en Lundquist m. fl. –
Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
En massa finnar här: pastår Alfons Lönnrot med fru Pastor Häggström, häradsh. Lundqvist med syster, unga Albert de la Chapelle, hygglig och rätt intresserad –, en massa onosliga pojkar en ung Aminoff och en oförskämd småstadssnobb Kellgren från Kuopio, konsul Hamberg från Lovisa, handlanden Salin från ja – jag vet ej så noga. Bland svenskar presidenten v. Steyern, kommendörkapten Nordenskiöld, justiterådet Hernmark alla med familj.