Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Källor

Gausdal måndag 11 juli 1893 11 juli 1893
Här är ett engelskt herrskap Romilly (han neveu till duke of Bedford, hon svenska) som ville att jag skulle måla ett porträtt af deras 3 års gosse, men han har ondt i halsen nu. De önska dessutom att jag någon gång kommer till London och målar deras porträtter – när?
Bland de 200 personer som finnas här är en hofjägmästarinna Treschow fr. Danmark den finaste och så Romillys. Många Kristiania grosserer som sagdt, hvaraf många mycket hyggliga. En massa vackra och fraisha flickor. En som heter Klöker fr. Arendal en Carlander från Göteborg 2 Helbergar från Kristiania. m. fl.
I går redo vi hela familjen upp till Skeir 1200 heter öfver hafvet. Kikuli var mycket munter han red på samma häst som Ellan framför henne. Han har en kolossal succès Alla anse honom vara så stark och dugligt och begåfvad. Han resonnerar engelska med Romillys och sin helsingforssvenska med danska norska och svenska barnoch berätta för alla om svenska kungar – en blandning af verklighet och dikt ty mellan Carl IX och Gustaf Adolf kommer drottning Aurora, som han ritar och sist kommer efter Oskar II en massa fantastiska Oskarer ändå till Oskar den 17de och – Adolf Fredrik. Hvarför hon fått denna anspråkslösa plats långt i framtiden, vet ingen.