Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

drottning av Danmark

Källor

Kjøbenhavn 9 april 94 9 april 1894
Slottet var mycket vackert, i grann rococo som det är. Tänk att vi sedan dansade i samma sal som jag i fotografi har på mitt skrifbord, och som är bland det vackraste som finns – det var i Kristian VIIs palais, f. d. Moltkeska – der den olyckliga Caroline lär ha lefvat sina få drottninggår. – På jag trappan full af rödklädda betjenter, lifjägare, löpare – (alldeles föryckta med höga tutar på hufvudet, blomster quirlander och galoner. – kammarherren i rödt, hela gardets officerskår i rödt, öfverhof oläsligt i rödt, husarer i ljusblått med röda oläsligt svenska hussarofficerare bl. dem, den vackra unga Blixen Finecke, och damerna ytterst praktfullt klädda,
Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Hennes tyckes kriticeras mycket isynnerhet inom adeln – att hon åker på brandsprutan i pin karrière till en eldsvåda, att hon i ett anfall af extas för flottan låtit tatuera ett ankare på sin bara arm (tänk drottningens förtviflan!), det är visserligen "slemt" men det som de aldrig kunna förlåta en prinsessan är att hon vid en ridt i fjol utanför Bernstorff mötte en liten Siamesisk prins, 15 år som vistas här, och låter honom klifva upp på hästen, sitta bakom henne och hålla henne om lifvet. De tala ännu om hur Caroline Mathildes ridtur i karlkläder längs Bredgade skandaliserade Kjøbenhavn men det är något lika förfärligt detta här, menar de. – att hon, med hennes frihetsbegär skall bli galen af alla de ceremonier som fordras. vid att så gammaldags hov som detta, följer af sig sjelf. Hon säger ofta att hon mycket hellre skulle vilja vara med konstnärer och litteratörer – skada bara att så ofta politiken skiljer dem från henne, säger hon. –