Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ministerstatssekreterare, generallöjtnant

1 febr. 90 1 februari 1890
Hur ska det gå med konserterna i Petersburg? Det ser dåligt ut: Dæhn, Tudeer ska försvara landets intressen.
Petersburg fredag 13 mars. 13 mars 1896
Då det var fråga om Finland sade jag att det skulle väcka jubel hos Universtetets män att han ville sitta för deras porträtt – likasom jag talte om att Daehns telegram väckt jubel – och så skröt jag litet med den finska konsten och våra unga förmågor.
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Jag kan aldrig tro det der om finska språkrespriktet – skulle Dæhn låna sig till något sådant? Det är ju det värsta att han är fennoman, ehuru jag tror att han är en hederlig sådan.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
*Min aqvarell kommer att framlemnas af Dæhn – deputationen måste ge salt och bröd. – många intriger. – *men Dæhn är ledsen på Tudeer och Heiden och vill lemna fram den.
Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Jo Dæhn hade i dag varit uppe med aqvarellen, kejsarn hade förklarat sig mycket nöjd och genast bifallit till Dæhns ordensproposition. Montgomery var särdeles nöjd, likaså biskopen som tackade mig skildt för idén.
Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Vidare är Dæhn förtjust att sitta, kommer i dag och sitter 14 dagar kontinuerligt.
Paris 4 maj 99 4 maj 1899
Jag har gjort flera skilda teckningar af Dæhn, som suttit här alla dagar men vet ännu ej rigtigt huru jag skall göra honom. Han vill näml. målas civil och utan pince-nez och det förändrar honom betydligt. Han har ingenting att göra här, och betraktar derför seancerna som en mycket lämplig distraktion. Bara jag får tag i ställningen så går det nog. Jag njuter af min mycket goda atelier. Emellertid kom detta arbete (som måste vara färdigt den 15) litet för brådstörtadt.
Om en liten stund kommer Dæhn igen. Jag tror nog att porträttet blir färdigt till den 15 – och då har jag ju väl användt min tid – icke sannt.
Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Vidare har K. gifvit mig ett uppdrag i stil med Meyers som tar mycket tid, många visiter och som är brådskande. Huru i all verldens dag skall jag hinna med det nu, då D. måste vara färdig inom en vecka.
Muenier, som alla dagar sett Ds porträtt, anser detta bli ett af mina bästa, och han förvånar sig öfver att det går så fort. Något kan jag ju också göra sedan D. rest, kläder, möbel m.m. Jag har ej rört mig på dagarna emedan jag absolut ej hunnit.
Mycket skulle jag ännu ha att berätta om men François kommer in med min frukost, lukullisk som vanligt, och så kommer Dæhn litet senare.
Paris måndag 15 maj 15 maj 1899
Det här brefvet får jag lof att flyga ihop på 10 minuter. Jag väntar Dæhn till en af de sista seancerna och Koki har just varit här på frukost.
För resten har jag målat flitigt på Dæhn. Ansigtet har börjat krångla nu och jag har åter tappat likheten. På morgnarna har jag målat kläderna efter modell.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Dæhns porträtt förargade mig så att jag bad François föra ner det i Mueniers atelier (M. är ännu borta) loin des yeux, loin du coeur, säger ett osannt ordspråk, som dock hvad detta porträtt beträffar, eger sin rigtighet. Jag har frid och ro i sinnet nu när jag ej ser det under några dagar. Dessutom är jag som galen att gå och påta om något som jag har under ögonen
Tiden har flugit förfärligt fort – så är det när man är strängt sysselsatt. Visserligen vågar jag numera ej tro att porträttet af D. blir något mästerverk, men det kommer i alla fall att rikligen betala min vistelse här.
Paris, lördag 27 maj 1899. 27 maj 1899
Dæhn*) *) Han har visserligen rest men jag målar på porträttet ben och armar efter modell. der är ännu mycket ogjordt, Voteringar på Champ de Mars o.a. ha upptagit min tid.