Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

furstinna

Källor

Inga källor
Petersburg lördag morgon 22 februari 1896
Jo af alla Petersburgs galna vakare äro Etters ändå de galnaste. från soiréen kom jag kl. 1/2 4 – omöjligt att komma förut. – Der voro alla som någonsin varit på Haiko, plus prinsessor Wassilschtikoff en basröstad do Dolgoruki m.fl. af systrarna endast fru Manzey. – Der sjöngs och spelades (Loris Melikoff) hela tiden – till sist sjöng fru Nedwedsky mycket, och som jag satt inkilad i en soffa var det ej att tänka på att komma lös. Koki reser i morgon, och var denna tillställning en afskedsfest för honom.
Petersburg, onsdag 22 april 96. 22 april 1896
I förrgår var jag bjuden af furstinnan Dolgoruki på franska teatern, der ett amatörsällskap låtit uppsätta Schumanns opera Genoveva. (på ryska) Det var mycket intressant bl.a. derför att Wagner på många ställen direkt inspirerat sig af denna opera, – fraser och vändningar bra lika. många trollska saker, men också många longörer – ingenting af Liederna egentligen. Der voro hennes man Dolg. rysligt lång och sittande tyst tänkande på intet just Thekla de Staal, de två fröknarna Wolkoff (ibsenianer och litterära, den yngre la seconde Shakespeare, enl. Madame Sabouroff).
Moskva tisdag 7/19 Maj 1896 19 maj 1896
Staden nu och restauranterna påminna mig starkt om verldsutställningen 1889. – Såsom då finnes det i hvarje finare ställa ett stort snobb-bord – som tydligen vill visa att de som sitta deromkring äro l'élite de l'élite. – Der sitta så grefvinnan Kleinmichel med dotter, Narischkin, unge Demidoff, Worontzoff. Dolgorukis och alltid några fula Abragantsoffar, i adjutantuniform med. – Restauranterna äro ypperliga – lika goda som de i Paris. Allt hvad som hör till mat och dryck ypperligt. – Mycket fler restaurationer än i Petersburg – enorma lokaler.