Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

italiensk parfymtillverkare, verksam i Köln där han började tillverka Eau de Cologne

Källor

Köln. d. 29 September 1873. 29 september 1873
I Köln såg Edelfelt också rådhuset, den romerska amphiteatern och J. M. Farinas butik; han har sett fyrbenta åsnor för första gången i sitt liv; Rhein är bred och trakten runtomkring verkar trevlig men flack.
Cöln, fredag d. 19 okt. 77 19 oktober 1877
Om Edelfelt kunde skulle han skicka äkta Johann Maria Farina [Eau de Cologne, parfym], butiken ligger alldeles bredvid; han hoppas att Alexandra Edelfelt fått hans brev från Stockholm; fördelen med kontinententur är att postförbindelsen med Finland är regelbunden, vilket inte är fallet i Sverige; det mörknar och de tänder ännu inte gasen i restaurationslokalen [matsalen] där han sitter; han tar farväl och önskar Guds välsignelse.
Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
A propos konstmakare så har jag sett Cazeneuve, den mest öfverdådiga som nu finnes. – På Gatchina lär han ha gjort en tour de force, som vida berömmes – Han bad att få veta Kejsarinnans favoritblomma – svar: hvit ros – Kejsaren sade en stads namn – Köln – en tredje person tillspordes om han kände någon i Köln hvarpå svarades Johann Maria Farina. – Strax derpå inbars ett telegram stämpladt från Köln innehållande en fransk quatrain om kejsarinnan och den hvita rosen och signeradt Johann Maria Farina. Är detta ej alldeles förvånande. Många dylika saker såg jag. Han är alldeles öfverdådig.