Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär

Källor

Paris fredag 1 mars 1895 1 mars 1895
Chambure, som är i Monte Carlo skrifver och trubbar upp mig för att jag ej stälde så till att jag fick måla något vid hofvet. Med litet bråk menar han, hade jag bort kunna göra lika briljanta affärer der som Flameng.
Jag såg här på cerclen ett porträtt af Flameng, måladt under hans ryska resa – aj-aj, aj hvad det var tomt och själlöst och så färgen så innerligt kraft och glädje lös. Jag vet ej om jag och mitt färgsinne gått framåt – men många målare, såsom t.ex Gérôme Lefèvre, m.fl. hvilkas färg aldrig varit mig sympatisk, men som dock icke generade mig så förskräckligt – de åstadkomma nu ett rigtigt lidande för mig. Gérôme har en så hjertlös grön färg i sin tafla här att jag verkligen kände qväljningar.
Paris 4 mars 1895 4 mars 1895
Flameng hade berättat för Dagnan sina intryck från Ryssland. Han tyckte mycket om Kejsarinnan Dagmar – hade haft stora motigheter i början, men sedan Kejsarinnan beskyddade honom gick det som en dans. Kejsaren och Kejsarinnan hade mycket berömmande talt om mig – Flameng förvånade sig öfver att jag ej i Petersburg hade den plats som tillkom mig – il à bien plus de talent que tous ces gens-là" – (än de ryska målarne) – Hans porträtt af furstinnan Jusupoff har jag sett här – det är icke vidare bra – jag skulle nog kunna gör ett lika godt. Jag funderar argt på att göra en saison i Petersburg – komma hem till Hfors emellanåt för att andas hemluften. I nästa vinter gör jag det om allt går bra.
Petersburg 19 februari 1896
Fru R. var bara solsken, mycket mycket vänlig och glad, och alls ej så der fasligt mondän. – Hon hade dansat med Kejsaren häromdagen, och, sedan han talat om Flameng och hans porträtt sade han med ens: vous connaissez Edelfelt, n'est ce pas? – Mais comment donc Sire, je le connais beaucoup, il a fait mon portrait etc. etc. Så hade han frågat: n'est ce pas qu'il a une grande renommée en France? Och fru Louise hade icke sparat på berömmet. – Och så förargligt – gick hon på med – att jag inte hade en aning om att hr Edelfelt skulle komma, då hade allt ihop så lätt kunnat arrangeras, och jag hade varit stolt och lycklig att få vara Er till något slags nytta. Hennes porträtt som verkligen är bra, kommer också på utställningen.
Petersburg. tisdag. 17 mars 1896 17 mars 1896
Som jag i mitt förra bref antydde har jag något att måla åt Kejsarn, något som han bad mig icke tala om tills vidare – detta sysselsätter mig nu, endera dagen, i morgon eller öfvermorgon skall jag gå dit upp med det. Får se om jag kan ta betalt för det åtminstone! Jag blir aldrig rik och kan aldrig göra kupper à la Flameng. – Då jag ser hans alldeles olika porträtter der kläderna äro bra, men ingenting annat, och tänker på de pris 10 tusen, 20 tusen o.d. som han fått, så beundrar jag hans aplomb. – Emellertid är det ju utmärkt bra att Kejsarn tycker att detta är det bästa porträtt af honom, bedt mig komma när som helst o.s.v. – Detta väcker en helig vördnad hos alla här. Vous avez donc des petites entrées aussi! Min prestige stiger enomt sedan några dagar.
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Naturligtvis ber Jag dem bestämma priset, när tiden blir – jag kommer nog icke att ångra det. Flamengs tillhuggna priser äro ett vanligt konversationsämne bland hoffolket. Är Kejsarn nöjd, så kan det hända att han betalar une grosse somme – och mycket nöjd är han fortfarande.