Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

generallöjtnant

Petersburg d. 26 nov. 1881 26 november 1881
I går var här en gammal general Furuhjelm, bror till Canutus, som ville göra min bekantskap och erbjöd mig tvenne rum hos sig, ifall jag ville flytta – en egendomlig idé, som fru Etter tog illa upp. Gubben uttryckte sig bara illa, det var hela saken. För resten var han utomordentligt artig och bjöd mig på middag någon dag i nästa vecka, när jag sjelf ville bestämma
Gatschina Onsdag d. 2 febr. 1882 2 februari 1882
Likaså var jag hos gubben Furuhjelm som har en samling dåliga taflor – Tyrolerlandskap från 1830 – tu vois ça d’ici!
Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Hos Manzeys drack jag the, och skyndade mig derefter hem för att klä mig, ty jag var sedan en vecka bjuden på middag af Gubben Furuhjelm – Skandal – jag kom då alla sutto till bords, men ljög en historia som urskuldade mig. Omkr. 20 personer. Baron Boije, Casimir, 4 ryska genraler, Tudeer, en fru Smitten, en page Furuhjelm, bror till Walleenernas bekanta, och ännu några personer som jag ej hörde namnen på
Gumman Furuhjelm är ryssinna, god vän till grefvinnan Hayden, en hygglig och vänlig gumma. Gubben bråkade igen med sina taflor; jag måste nödvändigt dit engång till för att säga hvilka som har verkligt konstvärde (det blir svårt). – Den der flygeladjutanten Tudeer är mera led. Han tror sig vara något extra-fint mycket belåten med sin person, sin karrièr o.d. – litet misslyckad tycker jag
Lördag afton kl. ½ 12 på kvällen hos Manzeys 25 mars 1882
I dag tråkiga afskedsvisiter hos gubben Furuhjelm och Bruuns, dit jag blifvit bjuden på stor bal om måndag – Nu gå – Ja, längre hann jag ej hos Manzeys.
d. 28 juni 1882 28 juni 1882
Apropos Ruslant så har jag i dag derifrån tvenne tassiga bref – det senare dock tragikomiskt. Det första från General Furuhjelm, som besvär mig i fosterlandets namn att åt Kejsaren måla alexander Is intåg i Borgå. Han motiverar sitt förslag långt och vidt och bredt, och tyckes icke en minut tvifla på att jag ej skall störta mig öfver den snillrika idén som öfver ett verkligt fynd.