Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk mecenat, konstsamlare, affärsman

torsdag 1sta maj 84 1 maj 1884
I förrgår talte en konsthandlare om den – skrek förfärligt då jag begärde 10.000 – menande att tiderna voro förfärligt dåliga (hvilket är sant) bjöd 6. Jag opponerade mig, så bjöd han 7 men ville ännu ej bestämma sig. I går afton bjöd den der rika göteborgsjuden Fürstenberg 7000 hvilket jag antog – ty 1• får jag ställa ut taflan hvar jag vill, 2• kommer den till Norden, 3• i ett galleri, det första privatgalleriet i norden. 4• slipper jag kostnaderna för försändningar till alla verldens expositioner. Då ej Scheremetieff och ej Demidoff köpte den är det föga troligt att jag härnäst skulle ha fått så mycket för den i P.burg. Åt Kejsaren kan jag ju alltid hembjuda något mindre, gladare.
Fürstenberg gjorde upp det der i en handvändning på ett stort nordiskt konstnärsgille i går afton.
Här säger jag 10.000 – tala ej om något pris och säg att Mamma ej vet, om någon frågar.
Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
Fürstenberg skulle komma upp endera dagen men har ej gjort det.
d. 10 maj 84 10 maj 1884
I går var för resten min atelier uppfyld af bara judar – mycket hyggliga Judar, det får jag tillstå. Hirschsprung med son, Fürstenberg med fru och nièce och Fs agent här, en fransk israelit.
F. betalte mig och det är derföre jag nu skickar en vexel på 3.000 – deraf ber jag Mamma sätta in 2000 på banken (likasom de 4000 i fjol) och hålla 1000 för egen räkning – eller om Mamma tycker det är bättre att ställa om det på något annat sätt så gör det.
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Edelfelt har slitit sig lös från middagarna i Göteborg, trots Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm; det känns omöjligt att i längden bli bjuden på gratis middagar av "beskedliga menniskor" och svara på tal.
Möttes på stationen i Göteborg av Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt med söner, Berndt Lindholm.
Fürstenberg har bjudit Edelfelt att bo hos sig i Göteborg, denne antog inbjudan.
Fürstenbergs är två ensamma personer i ett trevåningshus; de har 300 000 kronor i räntor.
"På havet" tar sig bra ut i Fürstenbergs galleri; ljuset i galleriet är bra; de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen.
Fürstenbergs hem är inrett med "solid komfort och smak", inte skrytsamt eller pråligt, en behaglig kontrast till herr Bolinders överlastade hem i Stockholm.
Edelfelt återkommer till paret Fürstenbergs hem; det är något skryt över Fürstenbergs inredning, trots smakfullheten.
Erik Edelfelt med familj är inte riktigt nöjd med att Edelfelt bor hos Fürstenbergs; Erik Edelfelt är frimurare och har en viss animositet mot judar.
Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.
Fürstenbergs tal till Edelfelt och Alexandra Edelfelt som han känner efter porträttet; Karl Warburgs tal till Edelfelt.
Fürstenbergs galleri strålar av elektriskt ljus.
Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
I dag går Edelfelt på Salongen med Fürstenbergs.
Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .
Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
"– Tikkanen skref till mig att han skrifvit till Fürstenberg för att få taflan. Så onödigt. Helsingfors publik har sett den, och kejsarn lär ej bry sig om den samt isynnerhet ej köpa den eftersom den är såld. Fürstenberg utlånar den mycket ogerna, och blir bestämdt arg, hvilket jag så väl kan förstå. – Jag är rädd att hela utställningen blir en pannkaka. Nu skrifver redan Tikkanen –".
Paris torsdag d. 10 juni 86 10 juni 1886
Fürstenberg ber Edelfelt ställa ut i Göteborg och komma dit till konstnärsmötet i augusti.
Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Snart kommer Coquelin – jag fick helsningar från honom genom Carl Larsson, som med Fürstenbergs kom hit ned i går. Coquelin räknar bestämdt på att jag skall måla honom här, och det gör jag också – Jag hade tänkt resa till Paris som om måndag eller tisdag. Koleran lär vara uppfunnen af tyska blad, sade kronprinsens läkare till mig i går – och anarkisterna lära väl ej vilja mig som, desvärre ej är någon kapitalist, något ondt. Kröyers resa samtidigt likaså den dråpliga Madame Goguine.
Fürstenbergs resa ned till Italien och komma till Paris i slutet af maj
Larsson och Fürstenberg tycka mycket om mitt lilla porträtt af Juhani Aho. (J. Ahos arbeten läsas f.n. mycket flitigt af alla här i Köpenhamn, och ligga, i danska öfversättning i alla boklåds fönster).
Det lär vara fråga om att inköpa mitt provence till Göteborgs museum, men frågan är ännu ej afgjord.
Jag hoppas jag kommer med nya intryck och friska krafter från Paris, och att måleriet i sommar går som en dans. Det skulle ej skada om jag nu igen kunde göra något rigtigt bra – det är så längesedan jag gjort något dugligt. Frustenberg talade bara om mitt Pasteurporträtt och pastellen af Vallgrens i Göteborg skulle jag då icke ha gjort något dugligt sedan dess.
Söndag 29 maj 92 29 maj 1892
I går tog jag afsked af Champ de Mars utställningen – det var drygt att gå der i 3, 4 timmar i den gräsliga hettan, men då herrskapet Fürstenberg kunde gå der och svettas så kunde jag det också, tyckte jag
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
Jag har träffat fürstenbergs och Larson skall gå ut till Erikson som skulpterar flitigt här.