Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär

Källor

24 nov 80 24 november 1880
Direktören för l’Art har beställt en akvarell, som Edelfelt ska ha färdig om en vecka; i l’Art planerar man arrangera en liten exposition; inbjudna är: Jules Bastien, Pascal Dagnan, Henri Gervex, några landskapsmålare och Edelfelt; möjligen skickas utställningen sedan vidare till London; Edelfelt har inga tavlor att ställa ut; direktören föreslog att Edelfelt ställer ut de två tavlor som finns hos Alfred Koechlin, samt skisser och teckningar.
måndag d. 29 nov 80. 29 november 1880
Edelfelt träffade Raphaël Collin härom kvällen på en soaré hos målaren Charles Giron; trots flere sångkrafter från Operan och en massa unga musikaliska artister blev tillställningen tråkig i och med att fruntimren, mest fruar, såg så högtidliga ut och tycktes inte alls känna varandra; Edelfelt var nöjd då han, Charles Baude, Henri Gervex och Rafaël Collin tog sig därifrån och fortsatte kvällen på ett kafé vid boulevard St Michel.
Paris d 16 mars 1881 16 mars 1881
Bastien, Gervex m.fl. anse Dagnans porträtt vara bra, den andra taflan, som ännu ej är färdigt (hufvudet som jag ändrat på 100 olika sätt, är mycket svårt i halfdagern) har vissa partier som t.ex. klädningen och en del af fonden, som också behaga.
Paris d. 5 maj 1882 5 maj 1882
Jag har varit på två artistiska middagar. en slags föreningar, bestående endast af 20 medlemmar hvar och dit man efter mycket sträng omröstning får inträde (en svart kula på 19 gör inträdet omöjligt). I den ena finnas Sargent, Gervex, Cazin m.fl. i den andra Bastien, Sargent också, Baude, Courtois, Dagnan o.s.v. – Ungefär de bästa nuförtiden. Under glasens klang sades många sanningar. Ingen tviflan på min talang, och jag tror t.o.m. att de ha vänskap för mig, men alla be mig för Guds skull ej smula sönder mig, ej stanna på vägen, utan gå framåt, lemna allt för måleriet och icke vara nöjd förrän jag fört något nytt med mig till nutidens konst.
Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Jag måste neml. ha många saker att exponera nästa vinter. Se här hvad det gäller. Jag börjar tro jag håller lyckan i min hand och galen vore jag om jag släppte mitt tag. – "Les jeunes" ämna anställa en fin-fin utställning i nästa januari. 20 stycken skulle hyra Petits lokal – hvar och en betala 1000 frcs (hvilket dock snart fås igen medelst inträdesafgiften). Jag har haft äran bli vald till en af dessa 20. Rika Stewart står i spetsen. På listan funnos nu redan Boldini, Courtois, Dagnan, Sargent, Gervex, Jan van Beers, Egusquiza (spanjor) Jean Beraud, Jacquet, Bastien Lepage. Hvar och en har rättighet till 4 meter på cimaisen. Jag blir den enda från Norden, tycks det. – Men nu gäller det att få något rigtigt godt
d. 9 mars 83 9 mars 1883
Fröken Beyens, som fru Reuterskiöld alltid skildrat som så styf och inabordable, pratade jag med hela aftonen. Hon är excentrisk, spelar piano, guitarr och violin, talar om allt hvad spottet för i mun, och håller på att målas af Gervex f.n. – Modren är spanska, en marquesa Casavalencia och fröken, Amparo heter hon, tänk ett så lustigt namn, men det lär vara spanskt, dansar fandango, jota arragonese m.m, som hon tagit lektioner i af hos gitanas i Sevilla.
I morgon kommer Madame Beyens hit upp och tar fru R. för att sedan begifva sig till Gervex atelier för att se porträttet. Om tisdag, skall der bli en soirée intime hos baronne de Beyens, och jag måste, säger fru R, gå dit på visit först, så att jag blir bjuden.
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Nu har jag i gen fört ett lättsinnigt lif. I förrgår på theater i herrskapet Magnins loge och sedan på natten bjuden hem till dem med Portalis och Gervex för att supera.
Odaterat fragment 1 januari 1885
De som ska delta i utställningen hos Petit mellan den 15 maj och den 15 juni är följande: Besnard, Beraud, Bonnat, Cazin, Edelfelt, Egusquiza, Gervex, Liebermann, Ribera, Sargent, Stevens; möjligtvis Henner och Carolus Duran.
Paris, Lördag 11 april 85 11 april 1885
Edelfelt är inbjuden till ny utställning hos Petit tillsammans med Sargent, Beraud, Gervex, Carolus Duran, Bonnat, Stevens.
Paris d. 9 december 85 9 december 1885
Har varit på föreningsmiddag: Duez, Gervex, Roll, Jean Beraud m.fl. säljer ingenting, gör skulder; de har för några år sedan installerat sig med en lyx som är svår att upprätthålla utan kapital.
Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Edelfelt är medlem i middagssällskap med Gervex, Cazin, Duez, Beraud, Guy de Maupassant; förra veckan var den roligaste middagen, där Jean Beraud överträffade sig själv; alla har samma idéer, tycker om Wagner; jubel över Paris som Edelfelt minns från sina första studieår.
Söndag 2 maj 86 2 maj 1886
Gervex och hans gelikar kommer upp sig inom konsten; de glömmer vad Bastien var; majoriteten är alltid ett "pack".
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Prins Eugen gav stor middag igår; gäster var Dagnan, Gervex, Roll, Wahlberg, Salmson, Amic, herrskapet Guignard; Ellan och Madame Amic var de enda damerna; Ellan var vackert klädd, decolleterad i ljusgrå klänning med ljusgula rosor, och på briljant humör, hon beundrades av konstnärerna, särskilt Roll och Gervex.
Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Vår ångbåt, la Republique var på sin post ute i hafvet – som var temmeligen lugnt, och så kommo vi lyckligen från vår stora transatlantångare foro så till Trouville och sedan till Havre, der vi för ministerns skull fingo lof att följa med på Mekaniska verkstäder och kanongjuterier. Nog kan Mamma tänka sig Besnard Jean Beraud, Roll, Cazin, Gervex och mig inför alla dessa tekniska märkvärdigheter, komplicerade bakladdningssystem o.d. Vi sågo dumma ut. – Damer voro Mme Yves Guyot, Mme de Bocandrér (från transatlantiska kompaniet) Mme Besnard och Mme Guignard – de fingo trycka på små fjädrar för att få enorma jernbroar att vända sig, slussar att öppna sig och jätte kanoner att skjuta –
Det var en rolig resa – för att tacka Yves Guyot ge vi honom alla ett album nu – och ett herrligt land denna Normandiska kust, och ett herrligt haf sedan och friskt och stort – Gervex var sjösjuk
Moskva tisdag 7/19 Maj 1896 19 maj 1896
Der träffade jag Gervex i går. Han var i dag på frukost hos K. Makowsky
Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Den franska balen blef alldeles störd af denna olycka – det var skada, ty aldrig har jag sett något, vackrare arrangeradt. – Då jag för fr. Wassiltchikoff uttryckte min förvåning öfver att Kejsarn dansade (en kadrilj med grefvinnan Montebello bara) sade hon att detta ju var "de la politique etrangère" blott. De franska officerarne, alla utvalda, mycket långa, vackra, smärta karlar, voro särdeles eleganta och aimabla. Jag blef bekant med många af dem genom Gervex. Kejsarn och Kejsarinnan nickade mycket vänligt åt mig der jag stod bland uniformerade herrar. – Der hade jag för resten bra många bekanta, det måste jag säga.
Paris, andradag påsk, kl. 6 e.m. 19 april 1897
Det är underligt att se de upp- och nedåtgåenden som mina kamrater äro utsatta för – jag är således icke annorlunda än alla andra. Alex. Harrison har taflor som kommer en att tro att han är litet rubbad, Roll har rätt ynkliga taflor – Gervex som varit dålig i många år rycker upp sig med en ypperlig tafla – Besnard är underligt tom och svag o.s.v. Zorn håller sig på höjden.