Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

officer

Källor

Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Osäker koppling Mager är racen. Det är mycket sällsynt att se en fettlagd person. Det eviga sportandet är väl förnämsta orsaken, ty förr i verlden voro de ju mycket rundlätta – John Bull typen, dr Johnson, Hogarths typer o.s.v. – alldeles frapperande är qvinnornas hår här. De grannaste gulröda färgen och en rikedom som är otrolig. Några ha mahognyrödt hår – dock har jag ej sett en enda sådan der chevelyr som t.ex officeren Gripenbergs – det är ej mera mahogny det är eldsvåda i en mahognyskog. Mycket få skalliga herrar ser man äfven – är det också sportandets förtjenst. Jag vet ej om de lefva längre än andra nationer – jag tror det knappt, den så länge de lefva lefva de friska. De kunna uthärda den underliga dieten t.ex!