Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rysk konstnär

Källor

Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Adolf von Becker ansåg att de skulle be William Grommé, som är Johan Friedrich Hackmans kusin och som lär tycka om Edelfelts Blanca, att skriva till Hackman.
Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Den ryske målaren och miljonären Grommé har köpt ett gammalt kungligt slott Maison Laffitte, der bl.a. Napoleon I bott. Han har låtit säga mig genom Becker att, om "le coeur m'en dit" flytta dit ut för att måla på några dagar – han vill naturligtvis ha sällskap och som hela huset står tomt, vill han skaffa innevånare har derför sagt till åt Becker, några ryske målare och förklarat han vore mycket smickrad om jag ville komma med. Fullkomlig frihet att gå och komma, ta modeller o.s.v. Kanske jag far ut i Maj på några dagar det är blott en timmes väg från Paris. Werestschagin bor också der.
Måndag 3 juli 82 3 juli 1882
Några ord i största hast. Jag är just nu återkommen från Maisons laffitte, der jag under 2 dagar varit Grommés gäst. Slottet är kungligt, besöket var intressant. Becker, Berndtson och några Östersjöprovinsmålare äro derute. Jag har stort anseende i denna koloni – Grommé reser om någon vecka till hofvet, och lemnar mig då fritt tillträde till slottet och parken, ifall jag vill måla derute.
skall i morgon på middag till Reuterskiölds i öfvermorgon till gamla baronne de Silvayre om fredag till Grommé. I nästa vecka är jag bjuden till Ochoas i Compiègne – får nu se hur jag får tid till allt
Paris d 9 Juli 1882. 9 juli 1882
Ute i Maison Laffitte äro de ytterst vänliga mot mig, men jag tycker ej om denna Louis XlV och Napoleons stil, den är hård och kall, om också aldrig så storartad och ståtlig. Becker målar några småtaflor derute som man kan gråta åt. Berndtson håller i evighet på med en liten interiör som nog blir bra, men som räcker otroligt länge. Grommé reser sjelf bort om någon vecka och lemnar då nycklarna åt mig och Berndtson; jag kommer dock sannolikt ej att begagna mig af rättigheten att bo och måla der. I går läto vi fotografera oss ute på slottet, gruppen med fonderna af arkitekturen som verkligen är kunglig. Der finnes bl.a. några cheminéer som äro mästerligt väl gjorda utmärkta bas-reliefer o.d.
Paris d. 21 Juli 1882 21 juli 1882
Han skall nu ute i Maisons börja på med en tafla (Grommé är rest) får se huru den blir. Huru han skall hålla ut derute i det stora, toma dystra slottet alldeles moders allena det begriper jag ej.