Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

statsråd, anställd vid kejsarens finska kansli, affärsman, bror till Fanny von Born, morbror till Viktor Magnus von Born och Hanna Palme

Tisdag d. 6 Dec. 1881 6 december 1881
Jag hade länge suttit och talt med en liten behaglig fru, hvars namn jag ej hörde, på franska (jag tog henne för ryska), då hon frågade om jag hon ej finge presentera mig för sin man – Döm om min förvåning då det var Haartman och hon fröken Pinello f.d., som jag aldrig sett.
Måndag natt kl ½ 12 ffebr. 1882 12 februari 1882
Osäker koppling Vacker är Anna Ehrnrooth, men har ett underligt sätt. Detta eviga fäktande med händerna, detta knypplande om kjolen eller muffen eller handske, förefaller så märkvärdigt. Bara blyghet, ovana och brist på korrektion. Och så dessa hemligheter och detta fnissande! Nog vore hon helt annan om hon varit i ett annat sällskap och haft andra kavaljerer än de der. På aftonen skulle de på middag till Haartmans.
Gatschina fredag 17 februari 1882
Osäker koppling Likaså vet Mamma om Casimirs sjudundrande middag hos Borel, för Mimmi o Anna, Hartmans och mig. – Det var en öfverdådig festmåltid, der stämningen var ganska lifvad, så när som på Anna som ej var en train. – Nog har der varit något spektakel mellan dessa tre, det är tydligt. Flickan var så förstämd hela tiden. Casimir är nog också kär i henne, det märker man – huruvida det är någon okuflig passion det vet jag ej, tror det knappast. Att det lilla missförhållandet mellan de tre haft sin grund i detta och ej i betjentens sjukdom, det tror jag också. Hvad fru Mamma tycker och tänker är svårt att säga. Det är tröttsamt med deras hemligheter började meningar och ” – nej, nej jag säger int ändå”. Jag är nervös förut och blir det ännu mera af sådant der.
torsdag 16 mars 1882 16 mars 1882
Osäker koppling Det är sannt, Casimir Ehrnrooth hade en bruleau härom aftonen – Haartman, Linder, Armfelt och jag. Casimir kom igen fram med fennomani, och jag var radikalare svekoman än på länge. För resten är Casimir en skräflare, och hans stora intelligens inskränker sig, enligt min tanke till ett klart hufvud, godt minne och en viss slughet – men någon souffle har han just ej. – Annas porträtt i alla format hänga på väggarne. Ett stort och illa retusheradt står på ett staffli. Amour, amour quand tu nous tiens, On peut se dire: adieu, prudence!
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Rafael von Haartman är i Paris; han har bjudit hela den "Berndtsonska kolonin" på operan i morgon.
Petersburg Onsdag 20 febr 95 20 februari 1895
*Sedan jag fattat mitt beslut att ej exponera här i år, är jag rigtigt nöjd. Jag har talat med Haartman som gillade mina skäl.