Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

generalguvernör för Finland 1881–1898, infanterigeneral

lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Annie Edelfelt har varit i Borgå med Heydens ångslup, sedan på te hos Etters.
Edelfelt själv gick ner till Kalnäs, därifrån Heydens redan hade åkt.
Petersburg, tisdag morgon 1 januari 1885
Gossarna Etter har arrangerat en trevlig supé för Edelfelt hemma hos sig trots att de inte har ett fungerande hushåll i sin bostad; Edefelt beklagar att han ådrar sina värdar utgifter, "depenser"; samtalade bl.a. om Heidens under kvällen .
Paris. d. 26 April 1885 26 april 1885
Hugo [Standertskjöld?] är som takten personifierad; Edelfelt påminner om hans analys om studenternas förhållande till Moltskmoff på generalguvernören Heydens bal.
Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5 juni 1885
”Ack hvad jag är nyfiken att höra något från Haiko. Huru ni funnit det Heydenska herrskapet, om ni är generade af dem, om de fört med sig mycken ståt, om ni måste dras med Boije och Alfthan, om fröken ser ut att vilja på allvar uppmuntra sin sjukliga mani för målarekonsten o.s.v. –”.
”Jag antar att ni nu redan är rigtiga Haiko-bor, haft ert möte med Heydens och erfarit ett och annat obehag af detta grannskap.”.
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Det var roligt att höra om moderns och systrarnas ankomst till Haiko, bekantskapen med Heydens och de första intrycken.
Cannes 1sta april 91 1 april 1891
Mischa var mycket ämabel – gulsoten måste ha mjukat upp hans hårda hjerta. – Middag åts der, och fru Etter och jag kommo in på Haikohistorier om Heidens och Olbedinskys –det var precis som på Haiko. T.o.m. fru Etters vänlighet att placera enorma bitar på min tallrik och Lillis att hälla mitt glas bräddfullt fr var precis som på Haiko. Mima är bättre och sitter nu i sängen. –
Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Jag är alldeles inne i feststämningen från den "stora dagen" som Kiki sade – efter att ha studerat Mammas kära bref af 1sta maj och sedan tidningen från början till slut. Det måste ju ha varit mycket imposant, skada blott att det Heidenska förbudet, mot kantaten kom såsom ett missljud i harmonin. En tröttande dag måste det ha varit ändå för dem som voro med från början till slut ss Mechelin t. ex. Roligt var att ni en gång fick glädje af Senatstorget som nu åtminstone hade kommit till heders och blifvit befolkadt. –
Bregentved 1 nov – 94 1 november 1894
Jag tänker att Helsingfors blir dystert nu under Kejsarsorgen. Hvem skall bli generalguvernör – får se om icke Heyden nu får fara hän i frid. –
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Jag börjar finna att t.ex. Heydens äro ovanliga slavofiler och ryss ryssar t.o.m. för Petersburg. De flesta tala så vackert om Finland och vesterlandet nu igen – måtte det räcka!
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
*Min aqvarell kommer att framlemnas af Dæhn – deputationen måste ge salt och bröd. – många intriger. – *men Dæhn är ledsen på Tudeer och Heiden och vill lemna fram den.