Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Asien

Brev skrivna i Asien i kronologisk ordning

Brev som nämner Asien i kronologisk ordning

Antwerpen d. 18 Oktober, St Lucas dag, 1872 18 oktober 1873
Som representant för Asien har de en holländare född och uppvuxen på Java; denne verkar inte bli någon Peter Paul Rubens.
Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
Det kändes skönt att komma från Asien till Europa, Edelfelt hade knappast kunnat drömma om något så sibiriskt som vägen från Petersburg till Wilna och Grodno.
d. 29 april 77. 29 april 1877
Man kannstöper om kriget, men har inga säkra underrättelser i och med att telegraf saknas i Asien där striderna dittills utkämpats; Edelfelt undrar vad man tänkeri Finland; han hoppas Gud bevarar dem från ett stort europeiskt krig; Helmuth von Moltkes tal i tyska parlamentet väckte farhågor.
Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Pesten har skrämt folk efter de nya fallen i Wotljunka [?] och Moskva; Gud låte sjukdomen inte sprida sig; man säger att det inte är vanlig pest utan digerdöden som på 1300-talet; det är en ny konsekvens av krig och Rysslands segrar i Asien.
Paris d. 19 Xber 82 fortsatt den 22 Xber 19 december 1882
Skrockfull på fullt allvar, pjåkig, nej – han är svår! Och så det der spetsiga hufvudet med de olycksaliga kindknotorna direkt från Urasien och Tamerlan! (Till min oändliga sorg måste jag erkänna att fröken Manzey har samma spetsiga huvudform och samma kindknotor.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Child söker en rysk officer som tjänstgjort i Asien, för att få en artikel i Harper's Magazine; Edelfelt har skrivit till G. Aminoff.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Häromaftonen var jag hos Vallery Radot på middag med deras abbé Hertig heter han, märkvärdigt nog, och en ung vetenskapsman som ser ut att vara något ovanligt skarpt. Han är bretagnare, elev af Pasteur och heter dr Le Dentec eller Ledentèque, – ett rigtigt bretagniskt gaeliskt namn. Inför en sådan karl, så vaken, så utomordentligt kunnig, så klok måste man beundra denna gamla franska kulturnation ändå. Han är ifrig Dreyfusard och talade om Finland och Ryssland med en kännedom som var förvånande. Han höll ett slags monolog om Europa och Asien som var makalös. – Han har förresten, ehuru blott 30 år nu, studerat pesten i Indien och Gula febern i Brasilien – och har haft Gula febern som han fick af en annan fransman som dog i den.
Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
Bed Bertha telefonera till Sparre att jag först nu fått se (och köpa) Studios julnummer med alla penselteckningarna i, att jag är förtjust i gamle Hurtig som reproduktion och att jag tackar Sparre för de mycket vackra Ord han säger om mig i texten. Det är en bra vacker bok. Underligt att hvarken svenskar eller norrmän hållit sig framme – mindre märkvärdigt att ryssarna ej äro med, men de höra ju ej till detta ruttna Europa utan till det unga friska idealiska Asien.