Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gumtäkt

Brev skrivna i Gumtäkt i kronologisk ordning

Brev som nämner Gumtäkt i kronologisk ordning

Paris 31 maj 1888 31 maj 1888
Bättre än Haiko skulle vara en vinterbeboelig villa i närheten av Helsingfors; Ellan har häst och ekipage; det skulle passa bra att bo i Gumtäkt eller Mejlans.