Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Glion sur Montreux

Brev skrivna i Glion sur Montreux i kronologisk ordning

Brev som nämner Glion sur Montreux i kronologisk ordning

Midsommaraftonen kl. 6, skrifvet på Cerclen 1895 24 juni 1895
– Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schweitz – de äro nu nedstigna ifrån Caux till Glion, öfvanför Montreux. För att icke strax byta ut höglandsluften mot vanlig hvilket lär vara illa.
Paris 30 Juni 95 30 juni 1895
Jag packar in mina saker så att fall något skulle inträffa jag kan få dem skickade efter far annars i morgon afton till Glion, Hôtel Victoria, ofvanför Montreux och sträcker ut mig der på berget med utsigt öfver Genfersjön i 5 dagar. Det kan nog behöfvas litet hvila på allt detta. Gud låte mig göra klokt.
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Hvad här är vackert och lugnt och tyst! Och denna luft häruppe är som renaste Torilonvatten och var välbehöflig efter dessa miljonutdunstningar i Paris. Glion ligger uppe på bergsluttningen ofvanom Montreux – det är mycket stor skilnad på Montreux och detta: under det man stekes dernere är det så lätt och rent och behagligt att andas häruppe. Man far upp med en slags vådlig hiss – som i första ögonblicket förefaller alldeles hisklig, men som man lätt vänja sig vid.