Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gripsholm

Brev skrivna i Gripsholm i kronologisk ordning

Brev som nämner Gripsholm i kronologisk ordning

Fragment 1 januari 1872
Edelfelt hoppas ha arbetet färdigt på Gripsholm till den 25; han åker därefter till Stockholm och Uppsala och sedan till Helsingfors så fort som möjligt.
Edelfelt ber hälsa Erik Benzelstierna att det på Gripsholm finns goda porträtt av 3 ärkebiskopar Benzelius, och ett av Lars Benzelstierna.
Edelfelt ber hälsa Mille (Emil) Cedercreutz att det på Gripsholm finns ett porträtt av ett riksråd Cedercreutz.
Granbäck d. 2 Augusti 2 augusti 1872
Edelfelt har funderat på borgmästare Calle Holms vänliga förslag och antar anbudet att kopiera [porträttet av general, greve C. J, Adlercreutz som hänger] på Gripsholm; enligt baron Alexander Leuhusen bör det gå att utverka tillstånd från Gripsholm genom att kontakta intendenten – Ekenstam tror Edelfelt han heter; hans Sverigevistelse förlängs i så fall med några veckor.
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Farbror Alexander Leuhusen har rått Edelfelt att besöka Kinnekulle och Trollhättan före han reser; Edelfelt är inte säker på att hans ekonomiska situation tillåter en sådan utflykt, i synnerhet då han inte får försumma det planerade besöket i Uppsala; farbror Leuhusen har lovat skriva till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, för att Edelfelt skall få tillåtelse att måla på slottet.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Farbror Alexander Leuhusen har skrivit till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm.
Om Edelfelt kommer sig i väg till Köpenhamn och Gripsholm måste han ta ett lån från Finland, vilket får likvideras [betalas tillbaka] med pengarna för porträttet.
Alexandra Edelfelt föreslår en resa till Köpenhamn i sitt brev; Edelfelt är entusiastisk och menar att han kunde ha råd med en sådan resa om han får tillåtelse att måla på Gripsholm.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred.
Då inkomsten är säkrad har Edelfelt funderat på att resa till Köpenhamn, "Konges smukke Bye"; han kunde få sällskap av doktor Eljert Mobeck som ännu inte kommit sig i väg till den nordiska konst- och industriexpositionen; för att kunna resa och för att i Stockholm kunna köpa material till arbetet på Gripsholm är det ett "conditio sine qua non" [en oumbärlig förutsättning] att Alexandra Edelfelt sänder pengar, hon kunde skicka av Calle Holms utlovade pengar.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Alexandra Edelfelt har förhört sig om Edelfelts återresa; planen är att i början av september bege sig till Stockholm och stanna en vecka på Gripsholm, för att sedan göra en tur till Uppsala; Leuhusens vill ännu inte höra talas om någon avresa.
Granbäck d. 27 Aug. 72. 27 augusti 1872
Edelfelt redogör reskassan för Alexandra Edelfelt; om han inte får de utlovade pengarna från Calle Holm har han inte råd att åka till Gripsholm.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Planen hade varit att följande vecka resa till Stockholm, stanna en vecka på Gripsholm, sedan några dagar i Uppsala för att sedan påbörja "die grosse Retirade", den stora hemfärden.
Edelfelt hoppas få studera gamla möbler, tavlor o.d. på Gripsholm; från de Billmarkska teckningarna på Kiala känner han redan till lite i förväg.
Edelfelt hoppas att Bernhard Reinhold fortfarande är i Stockholm, eftersom han tänker be om råd vis à vis C.J. Adlercreutz porträtt; kanske kommer Reinhold med till Gripsholm och ser det.
Fragment, Forts d. 20. 1 september 1872
På Gripsholm har Edelfelt tilldelats ett adjutantsovrum i kavaljersflygen, avsedd för Gustaf III:s hovfolk; det syns troligen inte på de Billmarkska teckningarna som de hade av Gripsholm på Kiala.
Tack vare de Billmarkska teckningarna känner Edelfelt från tidigare rätt bra till Gripsholm; nu har han också fått egna nycklar av intendenten [Fredrik Ekenstierna] så han kan gå vart han vill.
Samma kväll som Edelfelt anlände blev han inbjuden till Fredrik Ekenstjerna, som varit en av Sveriges största sångare; under sin tid i Svea garde bevistade Ekenstjerna alla tillställningar som man någonsin hade i Stockholm; Ekenstjerna gifte sig rikt med en Fanny Björkman, kusin till Björkenheimarna i Finland, men på några år gjorde han sig av med förmögenheten; Carl XV gjorde honom då till intendent på Gripsholm; Ekenstjerna sjöng under kvällen Geijer mm; han har en 9-årig dotter [Anna Ekenstierna] som ärvt hans röst.
Innan man kommer till det rum där Edelfelt målar måste man passera drabantsalen, som finns avbildad på de Billmarkska teckningarna av Gripsholm på Kiala.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Då Alexandra Edelfelt i Helsingfors läser brevet är Edelfelt troligen inte längre på Granbäck; han har skrivit till Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, vilken han skall träffa den 15 september; på grund av att hans linnekläder varit i tvätten och Brita inte hunnit stryka dem förrän idag, har avfärden från Granbäck skjutits upp.
I Stockholm köper Edelfelt duk och färger och åker sedan ut till Gripsholm.
Fröknarna von Knorring, Antell och Granlund är på kommande till Stockholm; Edelfelt hoppas träffa dem, men befarar att han kommer att vara på Gripsholm; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att någon omständighet får störa hans målning.
Alexandra Edelfelt skulle vara övertygad om att Edelfelt önskat att brevet kunde ha varit daterat från Gripsholm, men han hade inte hunnit så långt; han ber Alexandra Edelfelt hälsa till morbor Gustaf Brandt och ge honom "blomsterreceptet".
Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Porträttet av C.J. Adlercreutz är svårare att måla än vad Edelfelt trott, då det är målat i ett för honom nytt "maner" [sätt]; eftersom alla teatrar är stängda i Stockholm har han ingen brådska och planerar stanna två dagar längre på Gripsholm; han planerar anlända till Helsingfors i slutet av följande vecka.
Edelfelt kan inte se sig mätt på vissa konterfejer [porträtt] på Gripsholm, bl.a. amiral Fredrik Chapman och baron Erik Stael från Gustaf III:s tid; med konsten förhåller det sig på samma sätt som med poesin, den går inte framåt med åren utan håller sig lika till sitt väsen, även om smak och tidsandan trycker "sin egendomliga stämpel"; inget i samtiden kan överträffa Davids psalmer eller Homeros, Phidias marmorstatyer och tavlorna av renässansens mästare.
Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Arbetsdagarna har p.g.a. mörkrets tidiga inbrott blivit så korta att Edelfelt inte hunnit så långt som han velat och måste stanna längre på Gripsholm; han hade tänkt resa till Stockholm följande dag och sedan till Helsingfors, men resan uppskjuts med ett par dagar.
Edelfelt har sett allt som förtjänar att ses på Gripsholm; där finns vackra gobeliner, i synnerhet ett porträtt av Ludvig XV; tapeterna är i drottning Lovisas bouppteckningsinstrument värderade till 40 000 riksdaler; endast golven och mattor är i miserabelt skick; Johan III:s och Erik XIV:s fängelserum är bland de intressantaste interiörmotiven.
Köpenhamn pingtsafton 4 Juni 1892 4 juni 1892
Jag hoppas ha fru Ks porträtt färdigt lördagen den 12 – då reser jag till Stockholm och telegraferar samtidigt till Ellan och Er – Jag tycker att flickorna i början af nästan vecka, omkr d. 15 skulle komma till Stockholm Gud vet när det Rydbergska porträttet blir färdigt och jag skulle sjelf behöfva litet tankedusch genom att fara till Gripsholm eller Skokloster och icke genast sätta mig ned till ett porträtt igen. Ack om jag kunde skjuta upp Rydberg. Det är rigtigt farligt att tänka på denna sommar som igen går till porträtt målning Mitt önskningsmål – en sommar, hemma. från 1sta Juni till 15 September, det skall jag då aldrig få i detta lifvet!
Djursholm, tisdag 12 juli 1892 12 juli 1892
om söndag till Gripsholm. –