Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Lund

Brev skrivna i Lund i kronologisk ordning

Brev som nämner Lund i kronologisk ordning

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Friherre Alexander och friherrinnan Adelaide Leuhusens värdskap och löjtnant Axelssons närvaro bidrog till att kvällen trots de svikna förhoppningarna inte alls blev tråkig; löjtnant Axelsson var glad och trevlig; han berättade om sin studenttid i Lund och om en resa till Köpenhamn under vilken kravaller uppstått.
Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Från det faktum att brevet är skrivet i Lund kan Alexandra Edelfelt gissa att "hendes lille Dreng har været i Kongens smukke By" [hennes lille pojke hade varit i kungens vackra stad], Köpenhamn; han, doktor Eljert Mobeck och hovintendent Johan Killander har åkt tåg till Malmö och därifrån tagit ångbåten till Kjøbenhavn.
I Lund såg Edelfelt stadens "märkvärdigheter" [sevärdheter] och umgicks på kvällen med studenter.
Från Köpenhamn hade doktor Eljert Mobeck fortsatt till Jönköping, Edelfelt stannade i Lund för att besöka parken Lundagård och domkyrkan, medan hovintendent Johan Killander ännu stannade ett par dagar i den danska huvudstaden; Edelfelt träffade en tysk "æsthetiker", nomine pastor Dollberg från Mecklenburg; domkyrkan höll på att restaureras efter Helgo Zettervalls modell.
Den gamla Lundastaden var "egendomlig" med sina hus från danska tiden, krokiga gator, Lundagård, domkyrkan och de oändliga flacka fälten runtomkring.
Följande dag följde en "hel hop af mina Lundenserbekanta" med Edelfelt till tåget; han jämförde akademiföreningen i Lund med Studenthuset i Helsingfors.
Resan till Köpenhamn hade varit mycket rolig och utgifterna stannade på 60 riksdaler, inklusive Lundresan och små inköp som handskar och hänglsen.
Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Alexandra Edelfelt har inte nämnt något om det brev han skrev från Lund om Köpenhamnsresan; kanske väntar ett svar på postkontoret i Stockholm.
Paris d. 17 Februari 1875. 17 februari 1875
Professorerna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander har anlänt; Edelfelt träffade dem på café Suede, där fanns även Adolf von Becker, Arvid Liljelund, Karl Alfred Caveen, Karl Eneberg, samt doktor Esaias Tégner från Lund.
Barbizon (vid Fontainebleauskogen) d. 23 April 1875 23 april 1875
De bor på ett lantligt artisthotell med ungefär 20 andra målare, mest paysagister [landskapsmålare]; där finns en "ung strykful", men talangfull svensk, Carl Fredrik Hill, tidigare student i Lund där hans far är mathescos [matematik] professor.
Paris 8 mars 1901 8 mars 1901
Jag gick i går till dr Håkansson för att be honom undersöka min mage och han sade att det var ingenting annat än en "atonie des intestins" – slapphet i tarmarna som jag ofta haft förut, men sällan så långvarigt – han sade också att detta är så epidemiskt här, att man anser det som en slags influenza – att jag skulle taga ett desinfekterande medel och sedan massage alla dagar – jag började i går (Håkanson f.d. docent i Lund är en utmärkt massör) och han knådade mig ypperligt. Som diet föreskref han mig endast att äta litet, tugga väl och inte äta alltför kryddade och tunga saker: det vet du för resten bäst sjelf, ty vid din ålder är man, hvad régime beträffar redansin egen läkare. Han talte om en af hans patienter, en belgier, som hade en olycklig passion för – surkål, och som kom och bekände då och då, skamsen och olycklig och sjuk, att han igen gifvit vika för denna olyckliga frestelse. Jag har en längre tid lefvat på ägg och legymer, alldeles undvikit alkohol och endast druckit Vichyvatten och te.