Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Fredrikshamn

Brev skrivna i Fredrikshamn i kronologisk ordning

Brev som nämner Fredrikshamn i kronologisk ordning

Kiala den 16 Juni 67. 16 juni 1867
Pappa Carl Albert Edelfelt reste till Fredrikshamn, resten av familjen kom till Kiala.
Vilna d. 10 januari 10 januari 1879
Det var inte lätt att hitta till Fridolf Leonard Mæxmontan; varje jude Edelfelt träffade visade honom till ett nytt ställe; han fick sedan reda på att Mæxmontans bott på alla dessa ställen i något skede; då Edelfelt anlände skulle sonen i huset fara till Fredrikshamn till kadettkorpsen [kadettkåren]; generalen följde sonen till bangården medan Edelfelt stannade kvar; han kunde berätta ett och annat från Finland, men de var väl underrättade så han hade inte mycket nytt att komma med.
Toledo d. 5 maj kl. 12 på dagen 5 maj 1881
I går på aftonen kom han och hans vän don Eugenio de Olavarría, kapten och läkare i krigsakademin *) *) (Toledo är neml. Spaniens Fredrikshamn, 400 kadetter uppfostras i de Mohriska kungarnes Alcazar.) litteratör och mycket pratsam, hit för att föra mig ut i staden.
Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
på bibl. förvaras en handskrifven och illustrerad reseberättelse från Finland, tillegnad lille kronprinsen Gustaf (d. III). Der finnas mycket intressanta teckningar af Pellinge sund, Billnäs bruk, "Kjältis" baracker, Fredrikshamn och Viborg Sörnäs vid Hfors, Brändå m.m. – på titelbladet ett rococoornament der det står inuti: Meidän pienen prinsin Giöstan Muisto. – slut vignett också med finsk inskription. Nu dricka vi vår lille prins Göstas skål! Berättelsen hållen i barnslig stil, om gummor och gubbar, soldater och fiskare som sade det och det. – Den boken skulle Annie gerna vilja ha, tror jag?