Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kimito

Brev skrivna i Kimito i kronologisk ordning

Brev som nämner Kimito i kronologisk ordning

Dahlsbruk den 19 Juni. 1871. 19 juni 1871
Edelfelt följde på söndagen med större delen av familjen Ramsay till kyrkan; han ville vara med om en gudstjänst på landsbygden, i synnerhet då prästen var en god predikant och "hedbergian" från Kimito; inflytandet från väckelseledaren Fredrik Gabriel Hedberg är stort i trakten; Edelfelt hade för avsikt att efter gudstjänsten stanna i kyrkan för att med Wolter Ramsay d.y. teckna av ett krucifix; under tiden hade brukspatron Ramsay återvänt från sin resa; Edelfelts intryck av brukspatron var att denne var "glad och toujours", han gjorde sig inte märkvärdig.
Emil Nervander har anlänt till Dalsbruk och fröken Sofia Ramsay har på ett utmärkt sätt försett honom med upplysningar om alla gods i Kimito socken.
Edelfelt fortsatte det avbrutna brevet på Kimito gästgiveri.
Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Konstverken av Gustaf W. Finnberg i Kimito kyrka var av stort intresse; Edelfelt stannade ett dygn extra för att teckna av dem.
Edelfelt har fått brev av Alexandra Edelfelt; han skrev till henne senast från Kimito.