Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Grisslehamn

Brev skrivna i Grisslehamn i kronologisk ordning

Brev som nämner Grisslehamn i kronologisk ordning

Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14 juli 1871
Efter en färd på fem timmar seglade de in i Grisslehamn; på tulltjänstemännens förfrågan angav de att de kom från Åland, var sjömän och "mekanici" [mekaniker/ingenjör] till yrket; det var stort "kalas" i Grisslehamn; två uppsaliensare Kolmodin tittade frågande på dem; det tog dem emot att inte få presentera sig som finska studenter.