Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Sibirien

Brev skrivna i Sibirien i kronologisk ordning

Brev som nämner Sibirien i kronologisk ordning

Paris d. 11 Juni 74. 11 juni 1874
Alexandra Edelfelt flyttar ut till Kiala; det kommer att ta längre för breven att komma fram, lika länge som om mamma bodde i Sibirien eller Persien.
Vilna d. 10 januari 10 januari 1879
Det var roligt att höra om societetslivet i staden; spänningen mellan de ryska officerarna och polackerna tycks vara stor; det enda ställe där de förenas är i generalguvernörens salonger; mest talades om Titschkewitsch, Wittgensteinar, Hornar och andra polska aristokrater som skildrades som blaserade och okunniga bänglar [slynglar]; det talades mycket om nuntiern [det påvliga sändebudet], som är bannlyst av påven, men understöds av kejsaren och hatas hjärtligt av folket; många av de stora godsen omkring Vilna är bortgivna åt ryska generaler – deras rätta ägare är i Sibirien eller på landsflykt; Edelfelt är inte övertygad om att denna slags rättvisa försvaras med skälet att alla polacker är fähundar.
Måndag 13 mars 1882 13 mars 1882
i går var jag först på stor middag hos Buistroff och sedan superade jag med Duperret och en Lund, ryss af svensk extraktion. Middagen hos Buistroff var ytterst originell en samling som var pengar värd Fruarna Etter och Manzey sågo så bortkomna ut bland dessa högst besynnerliga fruntimmer och Sebastian föraktade djupt sina bordsgrannar, herrar, som enligt hans förmenande komma och böra sluta i Sibirien. Flere läkare ryska och enkla till sina seder.
Paris d. 22 april 85 22 april 1885
Furstinnan Demidoff har genom M. Jaunez bett Edelfelt resa till henne i Pratolino utanför Florens för att måla hennes avlidne makes porträtt; hon anser att ingen har lyckats lika bra som Edelfelt med porträttet av henne; Edelfelt har svårt att bestämma sig för om han ska resa och när i så fall; Courtois och Dagnan råder honom att resa; utställningen hos Petit är tämligen klar; innan Salongen öppnar vill Edelfelt inte resa.
Paris d. 12 december 86 12 december 1886
Beskrivning av Landowsky och hans livsöden: han har deltagit i det polska upproret 1863, suttit fängslad i Sibirien, flytt via Kina till Paris, uppfostrar broderns sex barn.
Landowsky talar aldrig om sin fångenskap i Sibirien, trots att han kunde skriva liknande saker som Dostojevskij; samtalet hos Chambure fallit på Dostojevskijs "Döda hus".
Petersburg 19 februari 1896
Den der engelska diplomaten var en ovanligt kunnig man. På tal om Sibirien (ang. Nansen) var han så slängd i geografi, etnografi o. språk, att det var rigtigt intressant att höra på. Han skrifver bl.a. ryska i embetskorrespondens – har mycket att göra med geografiska sällskapet i London – en helt ung man, mycket engelsk till sitt väsen.
Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Efter Armfelts var jag hos Albert Benois och såg der en familj från sydligaste Ryssland, tyska kolonister från 1700 talet Pfalz-Fein hette de. Mycket lutherskt sinnade, mycket beresta och språkkunniga, och många många gånger miljonärer. Deras förmögenhet består i får. Då Esterhazy den ungerske grefven, skröt för den härs farfar öfver att han ägde hundra tusen får sade tysken: det är ungefär så många hundra jag har för att vakta mina får. En 20 årig mycket söt flicka beskref rigtigt poetiskt om steppen dernere, 30 verst utan ett träd eller en hydda, bara gräs och boskap. Så var der en ung fru från östligaste Sibirien, fast för ett år sedan kom hon från denna landsort, men lemnar ingenting öfrigt att önska i vesterländskt koketteri. Lille Gadon var hos Benois och frågade så mycket efter Er alla, talte om Haiko som om ett Paradis, och bad om sina helsningar. Efteråt gingo vi herrar på supé till belgiske ingeniören Acher, der det dracks champagne till kl. 3. Jo nog är det Petersburgskt lif alltid.