Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hangö

Brev skrivna i Hangö i kronologisk ordning

Brev som nämner Hangö i kronologisk ordning

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt reste med skärgårdsångbåt från Helsingfors till Stockholm; för saknaden är avgångstiden från Hangö lämplig, man kryper genast till kojs för att på morgonen vakna långt ute på sjön; som reskamrat hade han Bernhard Reinhold; förutom de två var det bara en ensam fröken Maria Ammondt som av salongspassagerarna sent dröjde sig kvar på däck; Edelfelt kände sig manad att slinka iväg en stund och vara artig mot henne, bland annat pratade de om att Strömparterren i Stockholm är vacker; Edelfelts omdöme av konversationen var att fröken Ammondt har den föreställningen att det är nödvändigt att slå in på svärmeri och känslosvall för att vara intressant, vilket enligt Edelfelt hör till de tråkigaste konversationsämnen i världen; de nattliga drömmerierna på däck resulterade följande morgon i en förkylning.
Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2 augusti 1878
Edelfelt åker troligen inte via Sverige; han kunde åka direkt via Hangö utan att stanna i Stockholm, men vad skulle Leuhusens säga?
d. 24 Januari 1881 24 januari 1881
Hvad Ni måtte ha haft roligt under Nordenskiölds dagarne i Helsingfors. Jag är rigtigt ledsen öfver att ej ha fått se detta och vara med om denna enthusiasm, och tror som Nordenskiöld att det i denna finska hyllning låg en hjertlighet en hemlandsvärme som all verldens ståt ej kunde uppväga. För resten var påhittet med skridskofesten rigtigt lyckadt, tchuktschter, isbjörnar o.a. var ju både originelt och bra. Jag ser i H.D. att den stackars Nordenskiöld varit tvungen att med fru återvända från Hangö för att öfver Hamburg komma till Stockholm. Det är då för olyckligt med Express!
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Tack för Alexandra Edelfelts brev; skickar svaret via Stockholm och Hangö.
Paris 8 februari 88. 8 februari 1888
Kistorna har kommit, men finns ännu hos tullen; frakten har gått över Hangö, Stockholm, Malmö och Lübeck och har blivit dyr; Böning har skickat räkningen som går på 227 riksmark; Edelfelt har betalat 100 riksmark, resten är det knappast en "himmelens brådska" att betala.
Paris 2 juli 1891. 2 juli 1891
Pojken är frisk och vi tänka nu att det kanske är bäst för honom att Ellan ger sig af med den nya engelska och pojken så snart som möjligt. Om tre fyra dagar var det af och nästa onsdag resa de med Guds hjelp från Köpenhamn till Hangö. Der blifva de några dagar och så kommer Ellan och presenterar pojken på Haiko och lemnar honom kanske der någon dag för att under tiden se på den omtalade villan i Brunnsparken – sedan först reser hon till Saaris.
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
12 juli, en vecka senare. Ja, detta uppskof för bagagets skull har förorsakat oss bra mycken förargelse. Jag var alldeles sjuk af att gå och gräla och skålla och hota med process, söndag, måndag och tisdag – Till tisdag afton fick Ellan och pojken vänta i Köln på bagaget – utan att ha en tråd att sätta på sig. Jag har tänkt begära skadeersättning, och alla menniskor anse mig böra göra det, men då är det att kasta sig in i en process som Kanske räcker länge och kostar pengar. Dessutom känna ju dessa kanaljer till alla möjliga Krokvägar som jag ej kan ha någon Aning om – de känna sitt tjuftycke och jag gör det ju ej – ergo bli de alltid styfvare än jag De sista underrättelserna jag hade från Ellan voro från Kiel, den 8de Jag förmodar att hon nu redan lemnat Köpenhamn. Om flickorna emellertid rest till Hangö den 10de så få de vänta några dagar innan de får råka Ellan och pojken – Jag skulle så gerna vilja att han kunde komma och "presenter ses hommages" på Haiko – Mamma skulle få se hvilken treflig pojke det är. –
20 Juli 91 20 juli 1891
Om Mamma träffar Ellan så säg henne att jag i dag skrifvit till Hangö för att säga att fru Runeberg är ytterst oroligt för hur det skall gå för den af Emelie Antell engagerade engelskan som hon, fru R. skulle ta med sig. Hon har hvarken fått definitivt svar ej eller res pengar, och Runebergs resa d. 28. Hon ville derför ha telegrafiskt svar och dessutom säkerhet för denna unga flicka om en fristad till den 15 september, då Antells skulle ta henne. Flickans föräldrar (en gammal artist) äro mycket nedslagna då de nu tro att detta engagement ej är "sérieux" – och fru Runeberg som gjort aftalet är i en svår mellanhand, det kan man förstå.
Paris 23 Juli 91 23 juli 1891
"Att ensam vara, i egentlig mening" är att sitta snufvig och trött i ett helt litet, naket hotellrum i Paris och veta med sig att alla ens bekanta äro långt borta. "Den förening som är vårt väsens grund" får sig försöka att åstadkomma genom brefskrifveri, och det vore att nog så godt surrogat för sällskap om jag hade någon utsigt att få svar på hvad jag skrifver. Ellan har ännu ej skrifvit sedan ankomsten till Hangö – Jag hoppas dock hon och pojken må bra – det vore alltför svårt att veta dem vara sjuka.
Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16 maj 1892
Nu vet jag ju ej heller om Ellan är i Hangö – Gunnar Bson visste ej när hon tänkte resa dit. –
Djursholm, tisdag 12 juli 1892 12 juli 1892
Jag tänker att Jag stannar har till tisdagen d. 19 och far så till Hangö, der jag vill se min gosse under några dagar – jag kommer således ej hem till min födelsedag – men gläder mig mycket att strax derefter få vara hos Mamma någon tid. –
Stockholm söndag 1sta april 94 1 april 1894
Mest af allt frapperar mig ändå arkitekturen. Agi Lindegren, (som verkligen håller på med ramen som jag får i morgon) clason, Boberg, Möller Scholanders svåger, alla unga, yngre än jag äro kanske Sveriges största konstnärer nu. Jag såg Johannes kyrka af Möller och är alldeles förtjust, hänryckt – här, när skola vi få något sådant i Finland? Ahrenbergs Hangö kyrka är ett monstrum – Kiki bygger bättre. Den kan täfla om verldsrekordet i fulhet och idiotism. – Jacobskyrka restaurerad af Lindegren är också utmärkt, Heidenstam må säga hvad hanvill. för resten tar H. som alla andra den lilla broschyren som paradoxen af hvilka man bara må behålla det godt är. –
Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Ellan packar in och säger att hon reser om fredag kl. 1 på dagen – hon skulle då vara i Helsingfors tisdag morgon (via Lybeck) Jag kan ej begripa hur jag skulle kunna bli färdig till dess. Kan jag det ej reser jag öfver Köpenhamns nästa onsdag och är då fredagen d. 15 i Hfors på qvällen (öfver Hangö)
Kbhvn – hos Koki Etter d. 12 nov. 1894 12 november 1894
I morgse fick jag Mammas brefkort om det Sucksdorffska skeppsbrottet. Här har jag hört om de svåra resorna direkt från Hangö (bl. a. en rysk marinofficer som sagt Koki att han sällan varit med om en värre sjögång) – så att jag tror att jag ändå får lof att välja Express. –
Paris 27 maj, (måndag) 95 27 maj 1895
Det skall bli roligt att fortsätta på Haiko i Juli och Augusti, två månader som jag gerna ville ha alldeles ograverade på Haiko – möjligen med en tur till Åbo och Hangö, isynnerhet om jag finge den stora lyckan att få Mamma med till Hangö. Der är vackert men maten är den uslaste på jorden. Jag tror det var bäst att ta matsäck med från Haiko. Jag har utom af maten, ett minne af ett rödvin som Borgström bjöd på på Gd Hôtel i Hangö. I mitt lif har jag aldrig smakat en sådan soppa der man tydligen igenkände ingredienserna: bläck, vitriol och blåbärstaft. Lyckligtvis tycker Mamma ej om rödvin och inte jag heller. Nej vi hålla oss till våra korgar och flaskor som vi ta med oss.
Paris lördag 1sta Juni 95 1 juni 1895
– J. B. Pasteur har blifvit utnämnd till 1ste sekreterare i Madrid. och han är mycket nöjd deröfver. Han skall emellertid först fara till Köpenhamn och packa och flytta, och kommer så kanske i juli augusti öfver Hangö till Finland på några dagar. Mamma behöfver ej rysa – det är den enklaste menniska på jorden litet klumpig i sina rörelser, men en klok karl och en vän à tout épreuve. Jag far väl till Imatra med honom.
Paris 30 Juni 95 30 juni 1895
– Under tiden har Mamma, om allt gått efter brefvet, börjat resan till Hangö, åt hvilken jag mycket gläder mig, ty jag är öfvrtygad om att det gör Mamma godt om jag också vet att Mamma vid hemkomsten finner Haiko vackrare än allt annat.
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5 juli 1895
Nu är det slut med sötebrödsdagarne här, fyra sötebrödsdagar, efter hvilka vi i morgon bryta upp, följas åt allesamman till Bern eller Basel, och skiljas der – Ellan och Kiki med Sanny fara raka vägen till Köpenhamn, Hangö, och jag återvänder till Paris.
Paris fredag 26 Juli 1895 26 juli 1895
förlåt mig att jag icke på så länge låtit höra af mig – jag trodde näml. att Ellan var i Helsingfors och hade bedt henne tetefonera till Mamma om mina planer och om det som Dagnan sade om Roux porträtt – Af ett telegram som jag fick i går från Ellan ser jag att hon ännu är i Hangö, och att Mamma således ingenting vet om mitt görande och låtande. –
Jag väntar Krohn hit i dag eller i morgon. Skall visa honom porträttet och sedan packa in så att jag kommer med Köpenhamnsbåten om onsdag – fredag morgon skulle jag då vara i Hangö – om allt går väl.
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Amiralskan Makaroff som känner alla menniskor i Hangö, var den som tog emot amiral Gervais i Cronstadt. Hon talar alla språk ypperligt är mycket mondain och svag för smicker, men det lär ej vara något ondt att säga om henne.
Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Om torsdag reser jag troligen med Koki till Berlin (han reser som kurir till Pburg, men kommer för sent till Vanias bröllop) – jag far derefter till Khmn der jag stannar några dagar (adress Krohn Kunstindustri Museum) och så kommer jag med ångbåt via Hangö hem till Eder.