Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Genua

Brev skrivna i Genua i kronologisk ordning

Brev som nämner Genua i kronologisk ordning

Nizza den 9 mars 86 9 mars 1886
Stannar i tre veckor: ska göra utflykter till Mentone, Monte Carlo, Genua; resrutten tillbaka.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21 mars 1886
Edelfelt och Chambure har planerat att resa till Genua i vagn; baron Altenburg har berättat att det tar tre dagar; åker järnväg istället, det är för kallt att resa över Sankt Gotthard.
Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25 mars 1886
Edelfelt och Chambure reser troligen till Genua imorgon; Chambure börjar få nog av Monte Carlo; han har ingenting annat att göra än att promenera och prata med baron Altenburg.
De tar tåget till Genua under dagen för att se Rivieran.
Resrutten och tidtabellen tillbaka till Paris: Genua – Marseilles – Paris.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Edelfelt och Chambure kom till Genua igår, har gått omkring i staden.
Det är kallare i Genua än i Monte Carlo, i Monte Carlo är det sommar, här är bara vår.
Edelfelt har gjort en utflykt ut på havet för att se på staden och hamnen; skulle finnas mycket att måla.
Chambure har ofta varit i Genua, t.o.m. bott i staden.
Edelfelt har varit i palats och kyrkor; det är förvånande att all monumentalarkitektur är från ca 1560.
Familjen bor i Durazzo-palatset, men tjänaren släppte in Edelfelt och Chambure för några franc; beskriver inredningen; vackra tavlor och familjeporträtt.
I Palazzo Brignole Sale är de flesta av familjens medlemmar porträtterade av Tizian, Van Dyck och Bassano.
De förnäma familjerna måste ha ledsamt både här och i Venedig; städer som båda varit stora och nu bara är handelsstäder.
Då Edelfelt och Chambure kom ut ur Durazzopalatset mötte de markisinnan, som såg verkligen fin ut.
Reser från Genua i övermorgon via Monte Carlo och Marseille; är i Paris i slutet av veckan.
Edelfelt har funderat på att måla vid hamnen följande dag, men vet inte om det är värt det med snuvan.
Gör kanske utflykt till villor utanför staden; Chambure känner en markis Gropallo som har en sådan villa och tänker göra visit hos honom.
Monte Carlo d. 29 mars 1886 29 mars 1886
Chambures passion är att göra utflykt i vagn; de gjorde en sådan igår till Villa Pallavicini utanför Genua; beskriver parken.
Det intressantaste palatset i Genua är Palazzo Doria; beskrivning; amiral Doria, Carl V, Frans I, Napoleon och Verdi har bott där.
De stora palatsen i Genua är imponerande.
Det är stor skillnad i väderleken mellan Genua och Monte Carlo; Edelfelt känner sig friskare.
Berlin, den 16 Januari 1891 16 januari 1891
Helsa tusen gånger alla från mig och skrif ändå till Genua, poste restante
d 22 jan. 1891 22 januari 1891
– Bra mycket längtar jag efter underrättelser från Er, det blir derför mitt första göra i Genua att gå efter Edra bref.
– I Genua hoppas jag Ravina kan vara oss till någon nytta Jag skrifver till honom nu med detsama att han skaffar oss varma rum der.
Måndag 31 maj 97 31 maj 1897
Sedan dref jag omkring långt ner åt öster i de trånga gatorna. I många skulle man tro sig vara i Genua, så smala, smutsiga och lifliga äro de.
9 maj 1900 9 maj 1900
Från Enckell har jag i dag haft ett långt och muntert bref – han är fortfarande i Sevilla, har många vänner der och tyckes vara mycket intresserad. Hos Mörners i Genua var han en vecka. Mörner lagade så att han kom till Cadiz gratis på en norsk galeas. Han E. talar om denna resa med delfiner, hajar och andra förnäma hafsvidunder i det mörk, mörkblå hafvet, såsom något makalöst. Efter en vecka är han i Madrid och ber mig skrifva dit. Ej ett ord om penningenöd – lofvar tvärtom om några veckor vara här. Vår Herre är de dårars förmyndare.
Paris 24 febr. 1901 24 februari 1901
I förrgår fick jag ändtligen tag i min kusin, bjöd honom, på middag och passerade aftonen med honom. Jag åt just ingenting, ty jag har, som sagdt, varit skral i magen. Han är ganska klok och hygglig, gör ett duktigt och säkert intryck, kort, bredaxlad, rak och trygg som han är – soignerad som en svensk. Han har en viss äfventyrslusta som jag tycker om har varit, sedan han lemnade de juridiska studierna i Uppsala i stora affärer i Genua, London, Mannheim, Schweitz Rotterdam, Rouen och är nu här sedan 3 år. Han tyckes tala alla dessa språk mycket bra och mycket bra franska, med mycket litet svensk accent. Han är här 1sta man hos en stålhandlare (svenskt jern och stål) Lindberg, som sjelf är kontrakt i sina ben. – Han tycker att Svenska klubben är tråkig (när Antoinette Vallgren hörde det ropade hon: Men då är det ju en riktigt stilig pojke, som jag måste få bli bekant med!) Mycket uppriktigt talte han om fadrens död och hans förfärliga förtviflan då. Sin äldste bror Robert talte han om, visserligen med vänskap men med ett visst något som liknade medlidande med den mindre begåfvade.