Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Jönköping

Brev skrivna i Jönköping i kronologisk ordning

Brev som nämner Jönköping i kronologisk ordning

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt har en ond tå; han tackar Tajta (Fredrika Snygg) för "tåpaketet" som gjort tillvaron lättare; han ska be doktor Eljert Mobeck kurera den i Jönköping.
Edelfelt har skrivit ett brev försett med Ellen Edelfelts frimärke till tante Adelaide Leuhusen och tänker ta ångbåten till Södertelje för att åka vidare och besöka denna i Jönköping.
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Gustaf och Manne (Alexander) Leuhusen mötte Edelfelt på Jönköpings station.
Jönköping är en nätt stad; Edelfelt är betagen av Vettern och dess blåa klara ton; vägen till "Grånbäck", Granbäck, är också vacker.
Edelfelt har med pojkarna Leuhusen, Reinhold, Manne och Gustaf, simmat i Vettern; på Granbäck finns en egen strand; pojkarna har också utforskat Edelfelts studentmössa och frågat efter "tante Edelfelt", Alexandra Edelfelt; Vettern påminner om Comosjön och tante Iden (Adelaide) Leuhusen har tagit dem till Höstklippan i närheten av Trånghalla, där man kunde se Vettern från Jönköping till Visingsö.
Edelfelt önskar att han kunde innesluta en del av det soliga landsakpet och den rena luften från Vettern i brevet, samt några fotografier av de mest "märkeliga", sevärda, byggnaderna i detta "Svenska Venedig"; han hälsar från doktor Mobeck och pojkarna Leuhusen; tant Iden (Adelaide) Leuhusen skriver eget brev; Edelfelt ber Alexandra hälsa morbror Gustaf Brandt och alla andra på Kiala; avslutningsvis kunde han meddela att kungen reste just då.
Edelfelt tycker mycket om Jönköping stad; överste Alexander Leuhusen lär snart komma hem, då kan de göra besök i trakten; doktor Eljert Mobeck reser till Köpenhamn för att möta översten och besöka [den nordiska konst- och industri]expeditionen.
Med Gustaf och Manne (Alexander) Leuhusen åkte Edelfelt till Jönköping och besökte fröken Porath.
Kung Carl (XV) väntas passera Jönköping; Edelfelt och de andra kommer att åka in till stan; Eljert Mobeck har på kvällen bjudit dem hem till sig och erbjudit Edelfelt att "kinesa", sova över; alla är bekymrade över kungens hälsa.
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1 augusti 1872
En annan vandring med vackra vyer, företog Edelfelt med informator Wahlström och pojkarna Leuhusen, till kyrkan på söndagen; i kyrkan hade han sett "den vackraste flickan" i Jönköping, mamsell Modigh, prosten Carl Gustaf Modighs dotter; även tante Adelaide Leuhusen tycker om flickans utseende; en underbart högtidlig och vacker känsla infann sig då Edelfelt gick ut i det leende landskapet med tonerna från utgångspsalmen ljudande i portgården.
Edelfelt har blivit bekant med en finländare, lektor Gunnar Adolf Säve, som är lärare i Jönköping; denne kände till Edelfelt dels tack vare Alexandra Edelfelt; Säve frågade Edelfelt om gemensamma bekanta, Alexander Decker, Kisileffs, Hugo Sirén, och Carl Federley.
Ett besök hos landshövding Carl Ekström på Ryhof fick skjutas upp då Prins Oscar, hertigen av Östergötland, tillsammans med hertiginnan Sofia anlände till Jönköping; hertigen påminner om arkitekt Axel Loenbom och är inte lika imponerande som kungen (Karl XV).
Efter att prinsen rest iväg, troligen till Sofiero, åkte Edelfelts sällskap till landshövding Carl Ekström på Ryhof; från det vackra Ryhof har man utsikt över Roxsjön, Lillsjön, Jönköping och bakom alltsammans den lugna, ståtliga Vettern; förutom landshövdingsparet Carl och Hildegard Ekström, samt deras omtalat vackra dotter Ellen som påminner om Louise Granlund, träffade Edelfelt fruns bror uppsalastudenten Carl Boheman, guvernanten mamsell Berg och häradshövding Carl Forssell; det blev en uppsluppen kväll, där man isynnerhet drev med mamsell Bergs svärmeri för tyska språket, dagbok skrev hon emellertid på engelska; student Boheman rekommenderade språket sanskrit, förhörde Edelfelt om Helsingfors och bjöd denne söka upp honom i Uppsala (ett erbjudande Edelfelt också fått av studerande Rydbeck); Edelfelt sjöng motvilligt finska visor; sällskapet skall träffas igen på Torpa hos Odencrantz.
Med Gustaf Leuhusen gjorde Edelfelt en promenad till villa Skuggan för att träffa en artist, eller blivande sådan vid namn Georg Pauli, elev vid akademin, son till den förmögna parfymören, apotekaren August Pauli; villan bjöd på ett konstverk med sin utsikt över Jönköping; Edelfelt och unge herr Pauli kom överens om att följande dag åka till Tubbarp för att göra skisser tillsammans; Pauli skulle också presentera honom för Janne Höckerts släktingar; på vägen hem möttes Gustaf och Edelfelt vid Haraldsbo av det övriga sällskapet från Granbäck som var ute på kvällspromenad.
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Edelfelt har varit hos Odencrantz på Torpa, häradshövding Hartvig Odencrantz och äldste sonen Tor Odencrantz och dottern Gertrud Odencrantz var inte på plats; tante Adelaide Leuhusen bad Edelfelt uppträda med samma sånger som en tidigare kväll; den rampfeber Edelfelt drabbades av anser tante Iden (Adelaide) och farbror Alexander Leuhusen onödig att gräma sig över; med undantag för denna "malheure", sångfadäsen, hade Edelfelt roligt på Torpa, som är ett ovanligt angenämt hem; fru Margareta Odencrantz gör ett gott intryck; landshövdingskan Hildegard Ekström bad Edelfelt stanna kvar i staden över vintern för att se Jönköpings omtalade skönheter samlade, hon bjöd honom också att på nytt besöka Ryhof; ungdomarna, fröknarna Ellen Ekström och Ellen Odencrantz, samt studenterna Carl Boheman och Henning Odencrantz, pikade mamsell Berg för hennes svaghet för herr John Landegren, "herr Jonas"; Boheman, som inte är "stockholmare för ros skull", var med sitt ordrytteri ytterst skicklig att på alla upptänkliga sätt väva in herr Jonas i samtalet; bland de övriga gästerna fanns Walléens, Faxes och löjtnant Axelson, och alla är bjudna till Granbäck ett par dagar senare.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Edelfelt har rätt ofta varit i staden och därmed är det förståeligt att han sett en och annan omtalad "persedel" [person] bland annat artisten Harald Uddén.
I Jönköping hade Edelfelt inte lust att bese stadens "märkverdigheter", sevärdheter, utan klev in i Leuhusens folktomma våning, där han i ro kunde läsa Illustrierte Zeitung som låg framme.
Edelfelt skulle hälsa på Georg Pauli, för att tillsammans fortsätta måla studier; från Granbäck fick Edelfelt skjuts med mjölkbudet; medan han tillsammans med "mjölkmadamen" skumpade fram på vägen och "räsonnerade" om jordbruk och trädgårdsskötsel och övade på det småländska bygdemålet utbröt "det välsignade regnet" som piskade på hela dagen; efter en kort visit hos Pauli hade han sedan tre timmar att tillbringa i Jönköping innan mjölkbudet på nytt åkte ut.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Edelfelt kinesar [sover över] hos doktor Eljert Mobeck ifall de följande dag skulle resa till Köpenhamn tillsammans med "gubben" Johan Killander; det smärtade honom att Alexandra Edelfelt tror att han slösar pengar i Jönköping; han har fått 300 mark av Calle Holm till statyetterna och klarar därför Köpenhamnsresan; han hälsar till morbror Gustaf Brandt.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Det hade varit studentmöte i Jönköping i juni; mamsell Westring är enligt tante Iden (Adelaide) Leuhusen särdeles svag för allt vad studenter heter; på kvällen hade ångbåtsdirektören ställt till ett litet fyrverkeri på Lillsjön och vid Munksjö pappersbruk; den månbeströdda utsikten över staden, Vettern och den hurrande folkmassorna bjöd på det "grannaste skådespel".
Edelfelt var bjuden över natten till Torpa för att träffa unge Fredrik von Steyern, men stannade i stället hos Mobecks för att vänta på sitt resesällskap fröken Gustava Cederschöld, som besökte sin släkt och vänner i Jönköping; Edelfelt som redan vistats föregående dag och natt på Torpa anser att i synnerhet herr Henning för ofta påpekar att Torpa är "ett utmärkt intelligent och godt hem"; fru Margareta, fröken Gertrud och gymnasist Carl Odencrantz är alla utmärkt hyggliga och snälla.
Då Edelfelt stigit av båten gick han till Hotellträdgården och "slukade en kall sexa" [ett glas brännvin] innan han begav sig hemåt; det var obehagligt att på kvällen passera Dunke-hallar sedan han häromdagen hade blivit överfallen av två fulla karlar; doktor Eljert Mobeck hade uppmanat honom att anmäla orosstiftarna; hovrättsrådet Adolf Granfelt och häradshövding Brandt har lovat vara vittnen; Edelfelt skulle i så fall göra Jönköpings samhälle en tjänst.
Granbäck d. 27 Aug. 72. 27 augusti 1872
Tillsammans med Georg Pauli har Edelfelt nu sett Janne Höckerts ateljé, vilket han haft för avsikt ända sedan han anlände till Jönköping.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Efter att Edelfelt senast i hast hade skrivit från doktor Eljert Mobecks gick han inte som planerat till Hotellträdgården; han gick till teatern och hade tillfälle att se Jönköpingspubliken; de enda han kände där var kadetten Harald Moberger och Bror Munck.
Följande vecka ges en studentkonsert i Jönköping med Smålands nations sångare som är på väg till Uppsala; Leuhusens har bett Edelfelt stanna till dess.
Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Brevet fortsatt i Jönköping.
Från Köpenhamn hade doktor Eljert Mobeck fortsatt till Jönköping, Edelfelt stannade i Lund för att besöka parken Lundagård och domkyrkan, medan hovintendent Johan Killander ännu stannade ett par dagar i den danska huvudstaden; Edelfelt träffade en tysk "æsthetiker", nomine pastor Dollberg från Mecklenburg; domkyrkan höll på att restaureras efter Helgo Zettervalls modell.
Reskamrat till Jönköping var major Kejl [?], som Edelfelt träffat i Köpenhamn.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Edelfelt har gjort avskedsvisiter hos: Walléens, Odencrantzes, Petersens, överste Muncks, hovrättsrådet Herman Gegerfelt, och fröken Agda Hedenstjerna; följande dag ämnar han sig till Ekströms; han har aldrig sett Jönköpingssocieteten samlad på ett ställe.
Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
På måndag reser Pietro Krohn till Köpenhamn och Edelfelt stannar där troligen en dag och beger sig därefter till antingen Lübeck eller från Malmö norrut; han har ännu inte fått svar från Piehl & Fehling om ångbåtarna; skall han stanna en afton i Jönköping?; resan via Lübeck blir lika dyr som resan över Sverige.
Stockholm, onsdags morgon. (d. 1sta nov.) 1876. (ombord på Constantin.) 1 november 1876
Edelfelt reser troligen med nattåget till Jönköping; nu ska han till Fyrverkaregatan; ännu har han inte behövt öppna kofferten och rubba Alexandra Edelfelts ordentliga inpackning; han längtar efter dem och tror inte han blir glad förrän han är i Paris.
(Kl. 2 på dagen) Edelfelt kommer från faster Hermanine Edelfelt som sänder sina hälsningar och sitt deltagande till Alexandra Edelfelt [med anledning av Ellen Edelfelts död]; hon rådde Edelfelt att åka via Göteborg för att träffa farbror Erik Edelfelt; Edelfelt skall rådgöra med dem i Jönköping om hur han gör; fru Brandt var inte hemma; de bor i en torftig, gammaldags städad våning mittemot La'gårdslandskyrkan.
Vädret är vackert och Edelfelt börjar småningom repa mod; en ångbåt går från Götheborg på lördag, han borde hinna om han i morgon är i Jönköping och fortsätter med nattåget; han hälsar alla och tar Alexandra, Anni och Butti Edelfelt i sina armar och ber Gud välsigna dem; han har växlat pengar till 100 kronor och 375 francs i guld.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3 november 1876
Det är vackert i Jönköping; ett fint snötäcke har gett det vackra landskapet en så äkta nordisk och storartad lyster.
Alexander Leuhusen var på frimurarmöte M.P.3 – mellersta pelaren tredje – som det stod annonserat i Jönköpings tidningar; Eljert Mobeck och Leuhusen anser att Edelfelt borde bli firmurare, om inte där så i Paris; Mobeck föreslog redan att den därvarande logen skulle samlas till extra möte för detta ärende; Edelfelt anser att han skulle ha mycket nytta av medlemskapet i frimurarna men sparar saken till en annan gång; man talade om flera lustiga upptåg av Mobeck, verser, ritningar och musik, bl.a. ett stort album för skön konst baserat på Norströms "kistebrev och granna bilder i Jönköping".
Götheborg måndag d. 6 nov. 1876 6 november 1876
I kyrkan på söndagen såg Edelfelt fröken Ida Bantin, som kommit till Jönköping för att hålla konsert; i och med att hon bott hos samma fru som Manne Leuhusen i Stockholm och hon var landsmaninna med Edelfelt bjöds hon till middag, tillsammans med Herman von Gegerfelt och Eljert Mobeck; Gustaf Leuhusen och Edelfelt följde henne till repetitionen och fick höra arior ur bl.a. Barberaren [i Sevilla] och Don Juan.
Då Edelfelt anlände till Göteborg sov han ut och gick sedan i ett ännu förfärligare "yrväder" än i Jönköping" för att söka upp Berndt Lindholm, som blev glad och överraskad av besöket.
allt ännu Göteborg d. 7 nov. 1876. 7 november 1876
På grund av snön och det vintriga vädret har ångbåten från Fredrikshamn fått ställa in en tur och Edelfelt har inte kommit vidare från Göteborg; han önskar att han tagit vägen via Petersburg; han hoppas att Alexandra Edelfelt fått breven från Stockholm, Jönköping och Göteborg; han litar inte längre på de svenska kommunikationerna och sänder detta brev via Tyskland; det är ledsamt att vara skild från dem där hemma utan att ha kommit fram till målet; det är en lycka att han haft Farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm.
Paris d. 10 Januari 1877. 10 januari 1877
Edelfelt har haft besök av en gammal bekant från Jönköping, Georg Pauli; då de lärde känna varandra var Pauli elev vid Konstakademin, nu är han i staden för att vidareutbilda sig; Pauli har sjuka ögon och måste akta sig för att inte överanstränga dem.
Paris d. 28 Januari 77. 28 januari 1877
Samma kväll var Edelfelt hos sin bekanta från 1872 i Jönköping, Georg Pauli; Pauli har gått framåt, men i en "koloristisk" riktning som Edelfelt är främmande för; Pauli ska måla några stora tavlor för Salongen, men de är ännu knappt upptecknade.
Paris d 11 Juli 77. 11 juli 1877
Georg Pauli, Edelfelts bekanta från Jönköping, rådde honom att flytta upp till Montmartre; Edelfelt tycker det är för dyrt och vill inte komma in i den svenska klicken.
Paris d. 18 febr. 79. 18 februari 1879
Edelfelt har varit på musikalisk soaré hos Pierre Petit Gerards vän, arkitekten Frizet; Frizet, en pianist ex professo [som fackman] Leboeuf och två arkitekter Clasquin och Renot spelade trior och kvartetter mycket bra; de spelade Hummels trio som Edelfelt först hörde i Jönköping med Eljert Mobeck på violoncello.
d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
Pauline Ahlberg har ingen aning om var Leuhusens tillbringar sommaren; om de inte kommer till Stockholmstrakten måste Edelfelt stanna någon dag hos dem i Jönköping, vilket han gärna gör då han samtidigt får träffa sin gode vän Eljert Mobeck.
Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10 juli 1879
I Malmö telegraferade Edelfelt till Eljert Mobeck som tillsammans med farbror Alexander Leuhusen mötte honom på Jönköpings station; Mobeck gav honom en gammal paletå och en resemössa för den regniga färden med skjutshästar till Grenna; Edelfelt hade fått rekommendationsbrev till doktor Axel Ulrik Quennerstedt, som rådde honom åka med två Visingsöbor som kommit för att hämta djurläkare Florén; Florén har varit 7 år i Amerika och ett år i Finland; de kom på en timme till Visingsö, där det hällregnat som överallt i Svealand den dagen; Edelfelt hittade Edvard Leuhusen som meddelade att modern Adelaide Leuhusen var i skolhuset på en missionspredikan som hölls av en kolportör från Jönköping; tant Leuhusen kom med guvernaten, fröken Berg, som Edelfelt tidigare träffat hos Ekströms; tant Leuhusen är sig lik och hade tusen frågor om Alexandra Edelfelt och småsyskonen; Edelfelt hämtade med Brita sin nattsäck från gästgiverigården; Visingsö var makalöst vackert, ön är så smal att man ser vattnet på båda sidorna och Öst- och Västgötaland i fonden; Oskar Dickson har inrättat ett stort fasaneri på ön; de flesta skollärare från Jönköping bor därute, bland annat lektor Zellerstedt som var Leuhusens granne på Granbäck; tant Leuhusen trivs på prostgården; prosten är allvarlig och gammal och har i sin ungdom varit adjunkt hos Esaias Tegnér.
Trots att regnet öste ner satte sig tante Adelaide Leuhusen, pojkarna Fredrik och Edvard Leuhusen, fröken Berg, jungfrurna och kyrkovärden på Visingsöfordonet remmalag (en madrass läggs på en fyrhjulig flat kärra och passagerarna sitter med ryggarna mot varandra och benen hängande i luften); de såg kyrkan, Pehr Brahes gåvor till kyrkan och Brahegraven; ångbåten till Jönköping gick klockan 2; tante Iden försökte förgäves få Edelfelt att stanna längre och lovade skriva till Alexandra Edelfelt.
Doktor Eljert Mobeck och baron Alexander Leuhusen mötte Edelfelt vid ångbåten i Jönköping; de gick på visit till hovintendenten Johan Fredrik Killander och presidenten Herman von Gegerfelt (Alexandra Edelfelt vet väl att han blivit president?); Leuhusen är en ärans man och har alltid visat sig vänfast mot Edelfelt; Leuhusen och Mobeck försökte få Edelfelt att lova komma via Jönköping och stanna en hel vecka på återresan på hösten; fru Mobeck serverade te och sexan [lättare måltid] innan de följde Edelfelt till bangården.
Stockholm d. 25 oktober 79 25 oktober 1879
Edelfelt sänder brevet via Petersburg, eftersom Constantin går först på tisdag; Fredrik Vult von Steijern menar att det vore en överloppsgärning att resa till Jönköping då Edelfelt har så ont om tid.
Fragment 30 oktober 1879
Gustaf Leuhusen håller på att avsluta sin officersexamen; han har sökt Edelfelt och lovade komma på nytt innan han reser till Jönköping på fredag.
Stockholm d. 9 november 1879 9 november 1879
Edelfelt återupptog med lätt hjärta arbetet på fredagen; både tante Adelaide Leuhusen och Eljert Mobeck har sänt bevekande brev och bett honom komma till Jönköping; Edelfelt har avböjt och skyllt på tidsförlusten han haft.
Stockholm d. 11 / XI kl ½ 12 på natten 11 november 1879
Gustaf Leuhusen har rest och fört med sig underrättelsen att Edelfelt inte kommer till Jönköping.
Kjøbenhavn d 21 november 79 21 november 1879
Porträttet av fru Eva Fredrika Hæggström blev färdigt och godkänt av familjen; Edelfelt kunde därmed lämna Stockholm; han reste på måndag kväll, efter att han meddelat till Jönköping att han inte kunde komma.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
I förrgår fick jag Mammas sista brev. Hvad det gladde mig att se att ni verkligen tänka på resan i Maj. Jag har allt sedan dess gått och tänkt på huru det borde ställas, huru ni kunde få det trefligt och beqvämt – och få ett annat intryck af resan än bara besvär och möda. Kunde ni vara här omkring d. 15 maj, så skulle ha tre veckor på oss till den 4 Juni, då vi kunde dra mot norden igen, öfver Köpenhamn der vi kunde stanna 1 dag, 2 dagar i Jönköping och 1 dag i Stockholm. Återresan kunde ju göras så lugn och långsam som möjligt – stanna i Köln först, så i Köpenhamn – (Hamburg är kanske ej värdt) der vi skulle bli emottagna af Krohn och mina många vänner.
d. 15 april 83 – 15 april 1883
Då vi komma tillbaka genom Sverige måste vi väl helsa på Gumman Hermanine – i Jönköping måste vi väl också stanna då vi i alla fall passera Nässjö.
Fragment 17 april 1883
Se här hur jag tänker mig resan à peu près resa fr. Hfors t. Pburg med nattåg omkr. d. 15 maj 16 och 17 i Petersburg om ni vill. afresa derifrån d. 18 maj kl. 1 ankomst till Berlin d. 20 kl. 6 f.m. afresa derifrån d. 21 kl. 10 f.m. (Således ett dygn i Berlin – sömn – bad, promenad i vagn i Thiergarten) ankomst till Paris d. 22 kl. 10 f.m. sömn – ro – obetydliga uppköp – de första dagarne – Kanske vore Det bättre att resa redan den 10 maj – så vore ni här d. 16, 17. Afresa härifrån omkr. d. 10 juni öfver Köln, (stanna en dag) Hamburg, Kopenhamn (2 dagar) Jönköping 2 dagar Stockholm 1 dag – så vore vi hemma ungefär den 22.
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Edelfelt reser vidare via Jönköping.
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
I Jönköping: Mobeck och baron Leuhusen till mötes, tant Leuhusen glad att träffas, hoppas snart få träffa Alexandra Edelfelt.
Torsdag d. 15 juni 15 juni 1893
I medlet af nästan vecka hoppas jag kunna resa till Sverige kanske kan jag redan torsdag fara till Jönköping stanna der öfver fredag och lördag morgon vara i Stockholm.
Kobenhavn måndag 19 juni 1893 19 juni 1893
Jag hoppas kunna resa om fredag qväll, är således lördag morgon tidigt i Jönköping tillbringar dagen der och är söndag kl. 12 i Stockholm – ifall ej alltsammans blir uppskjutet en dag så att jag först måndag morgon kommer fram.
Kjøbenhavn 26/4 94 26 april 1894
Tante Leuhusen tycktes vara mycket nöjd med den minnes värda färden till Finland i fjol – hon kunde icke nog prisa Mamma och flickorna, hvilka hvar i sin stad och i olika genrer voro idealiska. Vi talade naturligtvis mycket om gamla tider i Jönköping, med Mobeck (som nu är i Australien) Jag erfor då bl. a. att den friherrinnan Ramel som jag träffat här är lilla Hildur Ekström som jag sett som barn i Jönköping. Hon är Kokis vän, pratar mycket och ser bra ut men är icke något ljus efter Kokis förmenande. Det är ledsamt att Edvard Leuhusen alls ej har modrens alltid så vackra ögon – han ser intet vidare bra ut, black och tjock Jag hoppas, som sagdt, att Tante Leuhusen redan skrifvit om detta kära möte
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Fru Sager, född Fock, tecknade jag upp i dag och det blef genast mycket likt De vilja att jag skall göra det i pastell, ty hon ser mycket Louis XV ut, med sin långa hals och lilla fogelansigte. Så fördes jag upp i dag till hans mor, gamla fru Sager, 82 år, med bön att åtminstone göra några croquis'er efter Gumman och sedan utföra det i stort. Hon var en mycket artig och vänlig gumma – Jag skall någon stund försöka göra det begärda. De äro ytterst förekommande och artiga, alla der, och det att de fått vänta i 4 år gör dem ännu mera pickhågade att få sina porträtter. Om jag också gjort många dumheter i praktisk mening, så har å andra sidan allt ändå länkat sig skäligen bra för mig. Så har jag t.ex. ingenting förlorat med att skjuta upp det här. Sagers, (Jönköpingslandstickorna) se ut att vara mycket rika. De ha en lyx i möbler och betjening som man sällan ser här – för resten särdeles vänliga – litet engelskt snobbig lawntennis, ridt, drawing Room hos drottningen Victoria, personalkännedom i England).
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Wieselgren hade bjudit mig till sig på julaftonen, och der hade nog blifvit trefligt och vittert och muntert med några gamla ungkarlar och enklingar, men nu fick han lof att resa till sin son som är i Jönköping, och jag få väl då tillbringa min julafton hos Sven Palmes på Djursholm.