Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Forsvik bruk

Brev skrivna i Forsvik bruk i kronologisk ordning

Brev som nämner Forsvik bruk i kronologisk ordning

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Gunnar Berndtson var med på ångbåten till Södertälje, för att därifrån med tåg åka till Forsvik bruk och hälsa på sin farbror.