Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Södertälje

Brev skrivna i Södertälje i kronologisk ordning

Brev som nämner Södertälje i kronologisk ordning

Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14 juli 1871
Edelfelt hade lekt med tanken att åka till Södertälje, men övergav planen; det fanns tillräckligt att se i Stockholm.
Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt har skrivit ett brev försett med Ellen Edelfelts frimärke till tante Adelaide Leuhusen och tänker ta ångbåten till Södertelje för att åka vidare och besöka denna i Jönköping.
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Gunnar Berndtson var med på ångbåten till Södertälje, för att därifrån med tåg åka till Forsvik bruk och hälsa på sin farbror.
I Södertälje lär det finnas särdeles mycket badgäster då det ryktas att kungen (Karl XV) skulle komma dit; Edelfelt har hört att den stora skönheten fröken Lovisa Thyselius är på plats.
Gunnar Berndtson och Edelfelt gjorde en liten tur i Södertälje innan Edelfelt sökte upp sina släktingar; faster Hermanine Edelfelt, tante Jenny Lidman som låg konvalescent och "gubben" Carl Lidman som påminde om morbror August Streng då han berättade om minnen från tiden som provisor vid Apoteket Korpen vid Stortorget i Stockholm; faster Hermanine ville Edelfelt skulle stanna längre, vilket inte gick då han redan meddelat Leuhusens om sin ankomst; han lovade att på återvägen stanna till i Telge (Södertälje).
Gunnar Berndtson och Edelfelt hade rum på Stadshotellet i Södertälje; faster Hermanine Edelfelt följde Edelfelt till tåget följande morgon; hon hälsade till Alexandra Edelfelt och förhörde sig om hans systrar Ellen, Annie och Berta Edelfelt, mamma Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Det var svårt att förutsäga när han skulle anlända till Helsingfors, då han också är bjuden till herrskapet Ahlbergs på Skurö, och även borde göra ett besök i Södertälje.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Edelfelt ska på vägen träffa faster Hermanine Edelfelt i Södertälje.
Som lovat stannade Edelfelt i Södertälje på vägen till Stockholm; hos Lidmans förberedde man fru Jenny Lidmans födelsedag; hela hennes flickpensionat var engagerat; Edelfelt fick åtminstone en pratstund med faster Hermanine Edelfelt i stöket.
Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10 juli 1879
Edelfelt fick brev från faster Hermanine som är i staden; Edelfelt hade annars tänkt göra en utflykt till Södertelje.
Djursholm 19 1 januari 1892
Motat gumman Hermanine som vill komma från Södertelge för att säga mig farväl – omöjligt nu bestämma rendez vous i Stockholm. –
Stockholm den 28 juni 1893 28 juni 1893
Faster Hermanine ha vi sett mycket denna gång. Den beskedliga Gumman vill ej resa till Södertelge så länge vi äro i Stockholm och det är ganska tråkigt ty jag är hela dagen på Djursholm och alla aftnar äro upptagna af Snoilskys, Lewenhaupts Millets m.fl.. Kiki har varit der en förmiddag och varit mycket snäll. Ellan har, på Gummans enträgna begäran varit hos Lidmans i dag och gjort bekantskap med Lidmans fru systrar o. a. – talte jag om att Robert Edelfelt bodde vägg i vägg med oss i hotellet och att vi några gånger voro med honom. –