Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Provence

Brev skrivna i Provence i kronologisk ordning

Brev som nämner Provence i kronologisk ordning

Paris d. 24 Juni 1874. 24 juni 1874
Edelfelt sitter åter bredvid en marseljare [från Marseille], som han har svårt att förstå, i synnerhet då denne talar med andra provençaler [från Provence]; marseljaren är mycket förtjust över sitt "pays" [land] Provence, och menar att Norden med Paris inte kan mäta sig med Söderns vackra himmel och Medelhavets glittrande våg.
Paris d. 3 april 86 3 april 1886
Hemresan via Marseille och Provence i vårprakt; beskrivning av Provence.
Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Lustigt är det att se hur folket, ehuru de tala Provençau är fullkomligt franskt i rörelser och åtbörder här – ingenting af italien som dock ligger några timmar härifrån.
Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
Sedan gick jag med Ellan omkring, på la Cannebière och Vreuxport. Det var otroligt lifligt och folkrikt, och typrikt der som alltid. Ellan sade om Cannebière att den är lika storartad som boulevarden i Paris, men roivigare, och det är sant. Sedan vi gått och sett på Rue St Ferreol gingo vi och åto en alldeles utmärkt god provencalsk middag: bouillabaisse, filet med i oljestekta tomater och drucko dertill kopiöst Casssis-vin – med den påföljd att vi båda fingo ondt i magen. Vi drucko Mammas och söderns skål som jag sagt. – Jag vet ej hur jag hvart ögonblick tänker på Mamma i Marseille det är som vore det Mammas enskilda egendom. Barndomsminnen komma på mig med en så märkvärdig kraft och alla dessa namn Couors de Belzuner, Prado, Longchamp des Allées de Meillan o.s.v. förefalla mig som urgamla bekanta. –
I morgon kl. 6 väcks jag – kl. är nu 11 och beger mig med lokaltåg till Tarascon, derifrån jag med iltåget far upp till Lyon – farväl Provence! Jag hoppas finna de mina i högönskelig välmåga och något uthvilade i Lyon. Jag är der kl. 2 – och i öfvermorgon få vi sitta i 10 timmar och gno på från Lyon till Paris.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Jag har framför mig de två studierna från Valescure – hvad det ligger för en glans öfver dem (fast jag sjelf säger det) Det är ett annat land jag kommit till nu. Glad är jag ändå med jag denna vinter oläsligt brutit med rutinen och sett mig om på annat håll. Om Gud låter mig lefva skall jag tillbaka till Italien (icke Ospedaletti ändå) och till Provence Jag trifs så utmärkt bra der, känner mig få fri och lycklig och förstår det der så bra.