Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Haxalö

Brev skrivna i Haxalö i kronologisk ordning

Brev som nämner Haxalö i kronologisk ordning

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Edelfelt kommer ihåg att det samma dag är kappsegling vid Haxalö, vilket han föreställer sig är en epok, något att se fram emot, för dem som är kvar i Borgå och på Kiala.
Paris d 17 Juli 1874. 17 juli 1874
*Det var ledsamt att höra om fyllan på Haxalö-kappseglingen.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
I morgse reste jag från Paris i strålande solsken. Öfverresan var som en lusttur från Borgå till Haxalö, kanalen alldeles lugn – litet dödsjö så att en par damer voro sjuka. Det är lustig att se denna linje, alltid smitfull af folk. – Än turister, än cyklister, än Indier, som solbrända och magra komma direkt från Delhi och Benares till London. Och när vi kommo fram till det underliga, rökiga, svarta, stora, sagolika London, regnade det – som det också fortfarit att göra hela aftonen.