Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Odessa

Brev skrivna i Odessa i kronologisk ordning

Brev som nämner Odessa i kronologisk ordning

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Amic har varit i Konstantinopel, Odessa, Moskva, S:t Petersburg, Helsingfors.
Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
Visit av friherrinnan Freederickzs, tillsammans med Maurocordato, som är grek från Odessa, och Wolkoff.
Måndag 23. 23 mars 1896
Au revoir, älskade Mamma! Jag hinner ej mera nu. Jag tänker jag, med Guds hjelp, om en vecka kan resa hem öfver den hel. Veckan. Kusnetsoff far då till Odessa och en annan Kosack Kuindji, tar ateliern. Det blir således att bo på hotellet igen då jag kommer tillbaka.
Petersburg lördag 28 mars. 28 mars 1896
Jag är ensam nu – Kuznetjoff reste i går till Odessa 50 timmars väg! Tatjana är englalik, Gregori också mycket bra som tjensteande.
Petersburg onsdag. 28 april 1896
Den 14 maj lära vi resa härifrån med Tolstoj – Många ha strejkat – Kusnetsoff (som ej kunde hålla sig längre utan barkade af till Paris, via Odessa och Wien, utan att säga bu eller bä) Zichy, och några andra.
Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Mina språng till Akademin ha tagit en betydlig tid. Der har varit de rysligaste tumult med eleverna, uppviglade af Kuindji emot Tolstoy – alla ha berättat mig ordrikt och råddigt som ryssarne kunna – utan att jag fått annan "der langen Rede kuzer Sinn" än att motparten var "des cochons". Jag tror dock att Tolstoy har mera rätt än de andra. De ta det verkligen för legert. Så min vän Kusnetzoff som varit borta i Odessa månadtal, t.ex. De flesta äro emot Tolstoj – men gubben Sokoloff är för honom; Kuindji har fått afsked och storfursten Wl. är "furieux". Inga principfrågor i verlden – konstens intressen äro alldeles främmande för denna underliga strid – endast indisciplin som Tolstoy fogligt velat motarbeta.