Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Neva

Brev skrivna i Neva i kronologisk ordning

Brev som nämner Neva i kronologisk ordning

Paris, lördag d. 22 Aug. 1874 22 augusti 1874
Edelfelt har inte tidigare velat berätta för Alexandra Edelfelt att han lidit av diarré och dålig mage sedan han anlände till Paris; Adolf von Becker har förbjudit honom att dricka vatten, Parisvattnet har samma dåliga verkan på magen som Nevavattnet; tillsammans med Peyrot har han gjort en dekokt som hjälpt honom av med det onda; maten och levnadssättet i Antwerpen skilde sig inte lika mycket från det finska som det parisiska.
P.burg. tisdag afton 7 januari 1879
Edelfelt har nästan redan nog av Petersburg; det är en otäck köld, som den bara kan vara vid Nevan, distanserna är långa och staden har tråkigt utseende.
Paris d. 10 december 1879 10 december 1879
Tidningarna säger att Paris sedan fjorton dagar inte längre är Paris utan Petersburg; den som haft fördelen att blåsa i fingrarna vid Nevans stränder kan konstatera att tidningarnas jämförelse är oriktig; kölden i Petersburg emotses med lugn och försiktighetsåtgärdar, medan den i Paris kommer som en tjuv om natten och ställer till villervalla; kölden i rummen har man i Finland ingen aning om; Petersburg med varma rum, tusentals slädar, pälsar och ytterstövlar är att föredra framför Paris; temperaturen i rummen är kring 0 grader på morgonen och man överväger om man ska stiga upp överhuvudtaget; men den mänskliga naturen är seg.
Söndag 3 octobre 1880 3 oktober 1880
Vid varje steg gjordes jämförelser med Petersburg; efter lite hesitation [tvekan] utföll jämförelsen till Paris fördel; där finns något som man inte har vid Nevan, nämligen konsten; fröken var förtjust i allt hon såg, Cluny, som Edelfelt känner "comme ma poche" [som min egen ficka] och Ferdinand Barbediennes bronsgjuteri; det blev en komedi att hitta en hatt åt fröken; de var inne hos 10 modister, men för varje hatt sade fru Alexandra Manzey "njet, usjasnaja" [nej, förskräcklig]; Sophie Manzey blev utan hatt och reste med sin Haikohatt till Biarritz.
måndag d. 29 nov 80. 29 november 1880
Alexandra Edelfelts brev kom samtidigt som Gunnar Berndtson som 10 dagar levt med Etters och Manzeys i Petersburg; Berndtsons tal om deras utomordentliga vänlighet dementerar Mammas farhågor om smolk i mjölken då fru Emilie Etter inte har hört av sig; Berndtson blev väl emottagen och förlängde sin vistelse i Nevastaden för att få vara tillsammans med fröken Sophie Manzey; Mischa Wolkoff lär numera betraktas som en buse; Berndtson sade att fru Jacobson var den vackraste och behagligaste i familjen, lika snäll som fru Etter, men vackrare; Edelfelt kan inte förstå Konny Zilliacus prat om hennes dryghet mot de finnar som var på bröllopet.
Tisdag d. 6 Dec. 1881 6 december 1881
Och nu till svar på frågorna: Hvad halsbrännan beträffar så har jag den ganska stark då jag ej druckit Vichy eller tagit in soda. – Nevavattnet har jag aldrig druckit oblandadt.
Paris d. 7 april 1882 7 april 1882
Mycket har jag tänkt på Sofi Manzey. Skulle hon trifvas här, skulle hennes hjerta slå som mitt vid åsynen af detta lif, denna stad? Skulle hon förstå Paris? Hvarför, hvarför skall hon vara moskovit. Det pinar mig, plågar mig. Det är som om ödet ville förfölja mig. Hennes inbitna ryskhet gör mig förtviflad. Jag kan aldrig gå in derpå, aldrig ens med sympathi följa det ryska lifvet. Och det är grymt att ej i en så vigtig fråga kunna sympathisera. Ack om Mamma visste hur hjertat vidgas här. Friheten, friheten, se den gör sitt till saken! Och hvad vore väl lättare än att älska den – skall ett ungt hjerta anslås deraf, skola aldrig oförderfvade ögon se hvilket elände det är deruppe vid Nevan i jemförelse med det stora mägtiga lif som pulserar här?
Paris d. 9 dec. 1882 9 december 1882
På eftermiddagen, i skumrasket gingo Courtois, Dagnan, Stetten och jag ut åt Neuilly för att se på öfversvämningarna. Ni ha naturligtvis läst om denna landsplåga i tidningerne. En del af villorna vid l"Ile de la Grande jatte” stå i vatten till andra våningen, Seinen är bred som en liten Neva och träd och alleer sticka upp ur vattnet – Menniskorna som bo i dessa villor få ro fram och åter som i Venedig. Många ha flyttat bort. Jag talte med en gammal Engelsk dam som skulle ro ut till några unga flickor från Indien, som bodde der ute i en villa. – Don't you think Sir, that it is very dangerous to live there in that water for such little girls" sade hon med denna barnanaivetet som utmärker gamla engelska misser. I det samma kom en af de unga indiska damerna roende i en liten canot. Hon såg så innerligen käck ut och var tillika så vacker att vi alla stodo häpna vid denna syn. Hon förklarade att vattnet nu begynte falla ut (hvilket det också gör) att tantens räddsla var onödig, stufvade så gumman in i båten och rodde henne in genom trädgårdsporten och fram till villan. – De värst utsatta platserna äro Ivry, Maison d’Alfort och Grenelle, der tusentals fattiga äro utan husrum och ha fått allt sitt bohag förstört sjelfva Paris har ej lidit vidare af öfversvämningen än att vattnet trängt in i gasrören i Notre Dame trakten, så att der varit kolmörkt nu under två nätter. Kammaren har i förrgår voterat en million åt di öfversvämmade, och en massa subskriptioner äro började fester förestår. Seinen i staden har svullit betydligt, är bred och man har vattnet tätt under broarne, så att ångbåtarne alls ej kunna passera. Emellertid tyckes nu floden ge med sig, och om några dagar blir det väl bra igen. – Detta har naturligtvis sysselsatt tusentals lättingar och nyfikna, broar och quaier stå fulla af dem, och detta ämne utgör allmänna samtalsämnet i staden
Petersburg, tisdag morgon 1 januari 1885
Edelfelt har inte sovit gott, har haft för många tankar som hållit vaken; dagen innan var ett härligt väder, lagom kallt och klart; mötte Traubenberg på Nevskij prospekt, men kunde inte tacka ja till middag eftersom "les garçons, Wolodja och poor Mitja" redan hade bjudit; promenerade längs Neva och kanalerna; åt frukost med Paul von Etter på l'Ours; besökte Traubenbergs där bara frun var hemma; förmedlade hälsning från Bertha Edelfelt; Traubenbergs hem ser "enkelt och tråkigt" ut; uppsökte Zichy som var bortrest; köpte konfekt till Lily Etter och flickorna .