Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Monaco

Brev skrivna i Monaco i kronologisk ordning

Brev som nämner Monaco i kronologisk ordning

Allhelgonadag 77 1 november 1877
Edelfelt har hört om Axel Antells ”förlofning” och frågar om det är sant; Antell har för honom bara flyktigt nämnt att han kände en fröken Hellen, dotter till statsrådet i Petersburg och att hon inte var illa; Edelfelt hoppas att hon åtminstone har pengar, om det är så fatalt att Antell på nytt skall binda sig; han hoppas att det slår bra ut i detta hasardspel som kallas giftermål och mot vilket Monaco och Hamburg är en barnlek; Vår Herre är dårars förmyndare, kanske leder han även detta till det bästa.
Paris d. 20 Juni 1882 20 juni 1882
Hon har ganska mycken succes som Cherubin i Figaros br. – Emellertid är hon trots den stora succèsn hon har vid blott 20 års ålder, efter mitt förstånd ej någon rigtig artist. – Det finnes så få sådana. Okunnig är hon, och litet bortkollrad af allt det beröm hon får och alla de pengar hon förtjenar. I nästa höst är hon engagerad i Monaco för några veckor med 5000, femtusen francs för aftonen. – Hon har olyckan att ha en Mamma, som är en rigtig Madam. Som hon vakar öfver Marie alltjemnt, har man alltid nöjet att bredvid denna fina, vackra uppenbarelse se en underbart utstyrd, simpel matrona.
Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Edelfelt reser kanske nästa vecka till södern med Chambure; Nizza och Monaco.
Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25 mars 1886
Beskrivning av klippan där Monaco ligger; växter och färger.
Monte Carlo d. 29 mars 1886 29 mars 1886
Edelfelt har försökt inleda en studie av Monacoklippan, men vädret blev mulet och effekten försvann.
Paris, Onsdag d. 14 april 1886 14 april 1886
I morgon middag hos Chambure; Edelfelt har kopierat en studie från Monaco för honom.
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Har gett studien från Monaco åt Chambure, som blev glad.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Jordbävningen var värst i Italien; i Diano Marina nära Vintimille [Ventimiglia] var det 500 döda, i Bussano Dago femtio döda och i byn Bajardo nära San Remo föll kyrkan [chiesa di San Nicolò] över 300 personer; Monaco och Monte Carlo kom lättast undan.
Fredag 13. 1 januari 1891
Strax efter upptäckten fick jag ett telegram från Muenier som bjöd mig på frukost med Dagnans till Ville-franche – Jag gick dit och ångrade då de många irrfärderna innan jag hittade den anspråkslösa villa der Muenier slagit ned sina bopålar, ty något vackrare än Villefranche och halfön St Jean, ungefär 3 verst lång kan jag ej tänka mig – En hög landtunga med väldiga pinier, oliver citonträd och stränder som stupa lodrätt ned i hafvet. Nedanför krigshamnen med en örlogseskader, bekante Beaulieu, Monaco och Menton med de höga gå och snöbetäckta bergen.
Paris 4 mars 1895 4 mars 1895
Den enda jag träffat som varit rigtigt glad och munter är Dagnan, och ändå ha hans fru och gosse legat i veckotal – allt i influenza. Dagnan sjelf såg frisk ut, arbetar mycket och hade utomordentligt vackra saker på sin atelier. Han hade rest ensam i höstas till Berlin och Dresden, Varit i Bayreuth och hört Parsifal, sett Nürnberg, Augsburg m.fl., och nu på vintern har han på en vecka varit i Monaco – icke för att spela, likvisst. Han lofvade komma hit i morgon och se på mina taflor.