Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Rivieran

Brev skrivna i Rivieran i kronologisk ordning

Brev som nämner Rivieran i kronologisk ordning

Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Edelfelt funderar på hur han ska göra med de återstående 500 franc som han förvaltar för Mannerheims räkning, ifall Edelfelt själv reser bort, till södern.
Paris 10 februari 86 10 februari 1886
Resan söderut är uppskjuten p.g.a. Chambures affärer.
Tisdag d. 23 februari 86 23 februari 1886
Edelfelt reser med Chambure till södern 4 eller 5 mars; hoppas få fira Berta Edelfelts födelsedag i södern.
Nizza den 9 mars 86 9 mars 1886
Edelfelt är nöjd över att resan blev av.
Nizza d 11 mars 86 11 mars 1886
Rivierans natur och kultur.
Har åkt en tur i vagn med Chambure till Mentone; vackert, Kaufmann hade rätt om landskapet; Edelfelt och Chambure besökte ett ställe som heter Beaulieu, har inte sett något så vackert ens på Chatelet-teatern.
Nizza d. 16 mars 86 16 mars 1886
Det är lätt att förkyla sig i de kalla husen på Rivieran.
Om temperaturen på Rivieran, i Helsingfors, Paris, Moskva.
Kaufmann har inte betonat Monte Carlos dåliga inflytande på Rivieran.
Edelfelt skickar fotografier från trakten.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21 mars 1886
Chambure skickar present åt Annie och Berta Edelfelt från Rivieran.
Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25 mars 1886
De tar tåget till Genua under dagen för att se Rivieran.
Paris d. 3 april 86 3 april 1886
Edelfelt och Chambure saknar söderns himmel och sol.
Paris Påskafton 86 24 april 1886
Bra att frukterna från södra Frankrike kommit fram till Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Chambure har återvänt till Paris tillsammans med 20 000 andra; Chambure är lugn då det gäller, Edelfelt är inte förvånad över att han stannade några dagar på Rivieran innan han återvände.
d. 16 morgonen. 1 januari 1891
Pojken är nu bra igen och har sofvit lugnt. Ellan är litet hes och för att undvika en extinction de voice ber jag henne hållas inne i dag – Vi resa ej härifrån förrän om lördag – hvad tjenar det till att fjeska, då vi icke varit rigtigt raska och då alla säga att det är varmare här än på något annat ställe af Rivieran.
d 22 jan. 1891 22 januari 1891
– I natt i sofkupén kom en rysk fru, som förde sin lungolytige son till Rivieran in och började med tårarna i ögonen kyssa lilla Kickis händer, och talar ryska med honom, såsom fru Etter brukar melinki haroschenki o.s.v. Stackars gumma. Der hade hon sin, kanske enda son, nu 20 årig, men så eländig, halfdöd redan. Hon var rörande och ganska karaktäristisk rysk på samma gång. Något af Baboulinka då hon kommenderade sofkupé konrduktören, sjelfva stationsinspektorn i Frankfurt för att få den kupé hon ville – "Wenn es mir auch hundert Gulden Kosten soll" så skulle hon har den och den kupén. – Att hon talte om Gulden, nu bevisade att hon varit i Hamburg och de här trakterna förr i verlden.
Ospedaletti 17 mars 91 17 mars 1891
Här är fortfarande ett himmelens väder. I natt åskade och blixtrade det från kl. 9 till kl. 6 på morgonen så godt som oafbrutet. I dag har det hällregnat, haglat, och blåst eller rättare sagdt stormat. Ellan är fortfarande förkyld – pojken är ännu ej rigtigt rask – doktorn säger emellertid att båda bli bra så snart det vackra vädret återvänder. Omöjligt att tänka på afresa nu, innan nästa måndag eller tisdag. Jag kan ej fortsätta min lilla tafla och som det är lika fult öfver allt vid Rivieran tjenar det till ingenting att fjeska.
Ospedaletti måndag 23/3 1891 23 mars 1891
Detta "Europas Paradis" är ej så paradisiskt i det här vädret. Det blåser så att man rakt ej har någon lust att gå ut.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Det första, och ännu fortfarande intrycket af Paris var ej angenämt, det är säkert Jag hade ännu för mycket af den stora, granna naturen dernere i ögonen och minnet för att kunna förlika mig med detta grå, stomferade rökiga medeleuropeiska. Jag vet ju mycket väl att Paris kan och bör se annorlunda ut vid vanligt, menskligt väder. Årstiden är otroligt litet framskriden här – Jag tror nästan ni har lika vårlikt i Helsingfors. Endast svaga antydningar till blad på träden. –
Paris, lördag 30 maj 1891 30 maj 1891
Zorn har rest jag var det en qväll och jag en massa goda etsningar – hans taflor äro ej så bra som i fjol Jag tänker att Mamma, som Ellan, är glad att jag ej varit här och etsat med honom i vinter, då skulle jag ha blifvit rent vriden – Det var ändå få herrligt lugnt dernere i Södern. Det förefaller mig nu som en behaglig dröm och hvila, nu då jag är midt uppe i det har förskräckliga struggle for life
Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
Lausanne är eljest den tråkigaste af alla städer i Schweitz – ingen karaktär i verlden helstysk till arkitekturen, smutsig, dammig, grå, backig. – – Montreuse och Vevey deremot äro utmärkt trefliga, påminna om rivieran –