Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

San Remo / Sanremo

Brev skrivna i San Remo / Sanremo i kronologisk ordning

Brev som nämner San Remo / Sanremo i kronologisk ordning

Paris torsdag d. 25 Okt. 77 25 oktober 1877
Edelfelt var till John Singer Sargents ateljé; Sargent var fortfarande i San Remo; hans "bolagist" [rumskamrat] Carroll Beckwith berättade att herrskapet Sargent skulle stanna över vintern i San Remo; Austins var däremot redan i Paris och skulle stanna över vintern; de hade trivts i Wien, men livet där var för dyrt.
Paris d. 15 november 77 15 november 1877
Herrskapet Sargent stannar i San Remo över vintern, i och med att Madame Mary Sargent är sjuk.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Kusten mellan San Remo och Bordighera är vacker.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Jordbävningen var värst i Italien; i Diano Marina nära Vintimille [Ventimiglia] var det 500 döda, i Bussano Dago femtio döda och i byn Bajardo nära San Remo föll kyrkan [chiesa di San Nicolò] över 300 personer; Monaco och Monte Carlo kom lättast undan.
d. 16 morgonen. 1 januari 1891
Just nu fick jag telegram från Nicolas Etter att han passerar härigenom kl. 11 45. jag reser derför kl. 11 till Bordighera och följer med honom till San Remo, så jag får tala med honom under 20 minuter.
– I San Remo går jag och besöker den gamla vänliga Zornska engelskan som heter Morennel.
Genua, hôtel du Parc, via Ugo Foscolo tisdag 26 jan. 91 26 januari 1891
Jag tror jag aldrig sett något så vackert som denna väg – mycket mera rustik och mycket mera backig, klippig omvexlande än den franska delen af rivieran och tusen gånger intressantare än San Remo-sidan – Så Gudomligt fint och klart och vältecknadt! Ack att en massa dåliga målare och dåliga poeter ha kunnat vanställa italien så det rysligt. Jag hade velat ta hela verlden i famn och brista ut – icke i en Snoilskysk Sonett – nej i ett latinskt, koratianskt ode formfulländadt, – besjungande glädjen att lefva, för nöjsamheten utan ärelystnad och bråk och tacka vänliga Gudar för deras skydd. – Och kusken klatschade åt sina magra ök – nya backar, nya byar eller städer med röda, gröna; gula, smutsiga, höga hus och öfverallt nya uddar med nya klippor och hafvet berlinerblått med hvitt skum och ljusgröna kammar strax under skummet – det klaraste, renaste man kan tänka sig, och hafslukt blandad med lukten af vinter träden, den der egendomliga kryddlukten och här och der en fläkt af stekt olja – Mamma känner till till södern luktar, starkt, berusande som de Italienska vinerna.
Ospedaletti 2 febr. 2 februari 1891
för att få Ellan bort från de sorgliga tankarne för jag henne i eftermiddag till San Remo, der hon skall beställa sig en reskofta, ty ingen går just i pelsbrämad kappa här i 11 à 15 graders värme.
5 februari 91. 5 februari 1891
Chambure är sjuk i influenza i Paris och kommer till våra trakter först om en vecka. Från Dagnan har jag ännu ej fått något svar – jag vill derför ännu ej resa till Cannes. – Ellan är mycket litet lifvad för Carneval nu, det kan man förstå. – Jag tänker ändå narra henne att komma och åka till San Remo i eftermiddag, der det är bataille des fleus. Denna blir troligen mycket vackrare vid medfastan, ty nu står det dåligt till med blommorna. –
Ospedaletti 1sta Mars 1891 1 mars 1891
föräldrarna till denna ha frågat mig om jag ville göra ett porträtt af henne, men jag afslog det emedan jag måste tänka på mina taflor nu. 10 dagar, kanske 14 bli vi här – här är ändå en så herrlig luft och strax bredvid. d.v.s. i San Remo eller Bordighera eller halfvägs till båda ställen finnas herrliga saker att måla. –
Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Nu skola vi resa af Vår son skall ha nya stöflar i San Remo och vi resa derför hela familjen – Vädret är herrligt – stark sydlig blåst visserligen men så glittrande gladt.
Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
I förrgår som hit från San Remo en äldre engelsk dam, som var vän till Zorns. hon hade verkligen väl reda på hvad jag gjort och bjöd oss på frukost till San Remo någon dag och på långvisit till England när vi bara hade lust. I dag har hon skriftligen återupprepat sin bjudning.
Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
Under dessa sista dagar har jag målat några goda landskap och är ledsen att ej ha kunnat måla något från San Remo. Men vi måste ge oss af innan pengarna äro alldeles slut – det är nog minsann knappt redan 2 taflor "Smultron" och I skogen, har jag sålt för underpris i Paris bara för att få pengar strax, och nu har det redan gått 14 dagar sedan det förtorflade beslutet, och ändå har jag ej fått någonting. Ledsamt blir det att lemna detta herrliga land, nu då vädret efter all Sannolikhet igen blir vackert. De 3 sista dagarna ha vi haft en grym blåst igen. –