Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Vichy

Brev skrivna i Vichy i kronologisk ordning

Brev som nämner Vichy i kronologisk ordning

Midsommarafton kl. 4 e.m. 23 juni 1886
Chambure har rest till Vichy på läkarens ordination; Edelfelt brukade gå till honom om kvällarna och saknar honom nu.
Paris 8 mars 1901 8 mars 1901
Jag gick i går till dr Håkansson för att be honom undersöka min mage och han sade att det var ingenting annat än en "atonie des intestins" – slapphet i tarmarna som jag ofta haft förut, men sällan så långvarigt – han sade också att detta är så epidemiskt här, att man anser det som en slags influenza – att jag skulle taga ett desinfekterande medel och sedan massage alla dagar – jag började i går (Håkanson f.d. docent i Lund är en utmärkt massör) och han knådade mig ypperligt. Som diet föreskref han mig endast att äta litet, tugga väl och inte äta alltför kryddade och tunga saker: det vet du för resten bäst sjelf, ty vid din ålder är man, hvad régime beträffar redansin egen läkare. Han talte om en af hans patienter, en belgier, som hade en olycklig passion för – surkål, och som kom och bekände då och då, skamsen och olycklig och sjuk, att han igen gifvit vika för denna olyckliga frestelse. Jag har en längre tid lefvat på ägg och legymer, alldeles undvikit alkohol och endast druckit Vichyvatten och te.
Paris Lördag 9 mars 1901
Jag har under hela denna tid ätit regelbundet 2 ägg, en stekt fisk och litet legymer – Hugo låter laga skild mat åt mig. Håkanson säger att jag måste hålla diet ännu 14 dagar. Dryck: Vichy vatten med helt litet hvitt vin ute:
Paris 19 mars 1901 19 mars 1901
I förrgår var Hugos stora middag på hôtel Ritz, det mest storfurstliga nuförtiden. Skild mat åt undertecknad. Som derför befinner sig utmärkt väl, – Jag har dessutom så vant mig vid mitt Vichyvatten med litet svagt hvitt vin i att jag alls icke afundas deras champagne. Derefter gingo vi, Gougo Ivanovitch, fr. Ackté, Karin B. fru Ingman, fr. Procopé – eftertruppen bildades af Henrik Standertskjöld och mig – gingo, säger jag – nej, tusen gånger nej, åkade i två landåer från Hotel Ritz till Bouffes – ungefär 30 sekunders åktur. "Les travaux d'Hercule" är en slags imitation af Offenbach – icke dem (Hercules är en slags Boulanger, Deroulède, "Notre jeune et sympathique demi-dieu, såsom han sjelf dikterar åt tidningsinterviuwarena) – men ytterst skabrös, så att fröken Ackté bara satt i den rysligaste ångest att se några bekanta ansigten bland publiken – emedan det icke skulle gå an att hon blefve sedd der. Hugo förstod ej kvickheterna utan tyckte bara att det var "lihoj". Efter teatern stufvade Hugo med egen hand och ett energiskt "siså"! in hvar och en af damerna i den rymliga landåen, och så den der handrörelsen åt kusken, som icke riktigt förstod detta teckenspråk. Jag hoppade in i landån också och alla flickorna voro mycket häpna öfver den hastiga affärden – men jag försäkrade att så var Hugos sätt – det skall gå bara, undan för undan! Sedan dess har Jag ej sett honom, men måste väl i afton gå dit och lemna kort. I morgon reser han. Mycket vänlig men allt mera oåtkomlig för andras tal och kvickheter, som han alls ej hör på. – Sedan jag släppt ut 3 kvickheter, hvilka gingo oförstådda och ohörda förbi Hugos öron, lemnade jag den sporten och blef åter den anspråkslöse, tysta gästen.
Lördag 30 mars 1901 30 mars 1901
I dag går jag igen till Håkanson, ty jag är ännu ej bra. På mera än en månad har jag ej smakat kött, likörer, öl eller annat vin än lätt hvitt vin blandadt med vichyvatten, och jag saknar ej det minsta all denna magförderfvande kost. Folk smickra mig med att jag magrat och fått något "högst intressant i mitt utseende.