Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Storbritannien

Brev skrivna i Storbritannien i kronologisk ordning

Brev som nämner Storbritannien i kronologisk ordning

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29 oktober 1873
Ofta under fristunderna har Edelfelt promenerat med amerikanarna Robert Arthure och Devey Bates; Bates är mycket inkommen i Amerika och dess institutioner och har lånat Edelfelt böcker i historia; Bates är bedrövad över okunnigheten om nya världen i Belgien och tycker att européer är okunniga; Edelfelt har förkunnat att Norden utgör ett undantag; Yankeena [amerikanarna, nordstatare] ser i allmänhet ned på engelsmännen, även om de kommer överens förträffligt med de Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] söner som finns vid konstakademien.
Paris d 7 Febr. 78. 7 februari 1878
Ryssarna har tågat in i Konstantinopel; Edelfelt hoppas vid Gud att det inte blir ett ryskt-engelskt, och i förlängningen ett allmäneuropeiskt, krig; Ryssland ställer hårda fordringar, engelsmännen är beskedliga om de går med på dem; England har inga sympatier, men politiken och diplomatin känner bara till själviskheten, vilket kan få makter att ställa sig på det blonda Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] sida.
Paris d. 8 april 85 8 april 1885
Ännu sämre tider väntas med kriget i Tonkin [fransk-kinesiska kriget 1884–1885]; engelsk-ryska konflikten [i Asien].
Paris lördag 18 april 85 18 april 1885
I Frankrike tror man inte mera på engelsk-ryska kriget.
Paris d. 1sta Maj 1885 1 maj 1885
"Det ser tyvärr ut som om kriget blefve en verklighet. I franska tidningar har redan stått att ryska flottan skall posteras utanför Helsingfors för att möta den engelska. Något bombardement af staden kommer väl ej i fråga, men väl skola de väl skjuta Sveaborg och Brunnsparken sönder och samman. Det är kanske klokast att ta ut till Haiko det som kan vara af värde, men först med Runeberg, ty innan sjöfarten öppnas kan ju bombardementet ej komma i fråga. För resten kan ju Mamma få råd af kloka menniskor derhemma. Om ingen annan flyttar ut sitt bohag ur staden så behöfver vi väl ej heller göra det. Skulle, emot min tes, det bli allvar af före sommaren, så kommer jag hem – här skulle jag vara för orolig. På Haiko kan det ej vara någon fara. De kunna väl ej börja skjuta ned fredliga villor och obefästade städer. Här tror man allmänt att England skall få smörj af Ryssland , alldeles säkert till lands, – och hvad flottan vidkommer säger man att engelsmännen sjelfve mycket öfverdrifvit sin magt. – Sådana rysliga galenskaper! Hvad angår detta Afghanistan dem! Och vi stackars finnar skola få sota för saker som ej det minsta röra oss!".
Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
"Ack måtte de nu låta bli att ställa till krig – De begynner ju krångla igen. De båda ländernas värdighet kan tänka! – den är icke värd hundratusental menniskolif. Vore det bara fähundarne som skulle stryka med säger jag ingenting om det, men hyggligt folk, som ofta ha ingen längtan att dö för Herat [i Afghanistan] och Pendjab.".
Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Jag hoppas att ni, trots snö och hagel och storm kommit lyckligt fram till Haiko. det har varit vinterväder öfverallt snö i England, Schweiz med flere länder, och här är det omöjligt att röra sig utan öfverplagg, t o m då solen skiner. Kölden hindrar ej vädret att vara åskdigert – det är ofta qvaft och qvalmigt, ehuru termometern ej går öfver 14, 15 grader.