Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Avenue de Villiers 147

Brev skrivna i Avenue de Villiers 147 i kronologisk ordning

Brev som nämner Avenue de Villiers 147 i kronologisk ordning

Paris d. 8 februari 1880. 8 februari 1880
Edelfelt har 3 ateljéer på förslag; den ena finns i Champs Elysées på Rue Washington för 800 francs, snygg men utan rum; den andra finns på Rue Bayeu vägg i vägg med Gustaf Cederström, 1 000 francs med alkov; den tredje har Madame Bourgain letat upp och den har två rum för 1 200 francs; ateljén där Cederström bor är nästan lika långt från Boulevarden och teatrarna som Edelfelts nuvarande, men den är nära Boulognerskogen, Parc Monceau och Avenue des Villiers där Ernest Meissonier, Mihàly Munkakczy och Sarah Bernhardt bor.
Midsommardagen 1880 1 juni 1880
Edelfelt har efter att i flera dagar löpt runt i regnet hyrt en ateljé på Avenue des Villiers 147; det är i samma hus som Gustave Courtois, Pascal Dagnan och Beer bor; det är långt från centrum, men ligger närmare de fina kvarteren och Boulevard Montparnasse; Avenue de Villiers är det artistiskt-aristokratiska kvarteret; där bor Ernest Meissonier, Mihály Munkakzy, Jules Bastien Lepage och Sarah Bernhardt; Edelfelt bor i allra bortesta ändan nära fortifikationerna; för 1200 francs får han ett förrum, salong och en sängkammare; huset är propert och nytt; Gustaf Cederström bor några steg därifrån; conciergen [portvakten] städar för 20 francs i månaden och gör frukost för 2 francs, vin inte inberäknat.
Paris måndag d 27 sept 1880. 27 september 1880
Bostaden vid Avenue de Villiers ligger långt borta; fördelarna är att det har en vacker uppgång, en vacker krona av smitt järn i vestibulen och mosaikgolv i farstun.
Paris d. 7 april 1882 7 april 1882
Min atelier var hållen i utmärkt skick – den föreföll mindre än jag trott (likasom gatorna förefalla mig mycket smala), men treflig och vacker. Jag har funderat på att flytta midt öfver i samma våning i en hörnatelier som är att hyra. Den har ljus från två sidor och är större än min. Courtois och Dagnan bo qvar här ännu flere år, och bättre grannar kan man ej ha.
Fredag d 15 april 82 15 april 1882
A propos, jag får ej den atelier här i huset som jag hoppades på och detta förargar mig betydligt. Jag skulle också ha måst säga upp denna före slutet af Mars om jag velat flytta.
Paris, söndag 82 27 november 1882
Min atelier gjorde ett ledsamt intryck, ty alla mattor, som förr varit spikade på väggarna voro nedtagna, och det hela såg mekigt ut. Men ingenting var dock detta mot den s.k. sängkammaren. Då man blifvit bortskämd med komfort hemma, föreföll denna kätta förfärlig. I morgon måndag skall jag genast köpa ett skåp, en toilett, några stolar och låta beklä det hela med något billigt cretonne. Jag förvånar mig öfver att jag kunnat lefva i ett sådant elände. Dragigt och obehagligt – usch. Jag gjorde så många sorgliga reflexioner om min opraktiskhet, mitt slarf, min oordentlighet och stora slösaktighet, att jag, ehuru dödstrött, ej genast fick sömn på aftonen.
Paris d. 2 Dec 1882 2 december 1882
I afton känner jag mig för första gången hemvan och erfar trefnad af existensen ty jag har ändtligen fått varmt i ateliern. Rören till min gamla kamin voro så förderfvade och sönderbrända, att den ohyggligaste rök uppstod hvar gång jag skulle göra det. Jag har nu köpt en s.k. "Choubersky" d.v.s en amerikansk poële, som ser snygg ut och brinner natt och dag. Den kostar med röret 150 frcs – Får se om den skall värma tillräckligt. I alla fall är den utmärkt bra att ha. Egentligen är den flyttbar, men som sofrummet är tillräckligt uppvärmdt fastän kakelugnen är här, har jag fästat den vid röret här i ateliern. Fördelen häraf att ateliern alltid hålles varm, och ungefär vid en och samma temperatur, 16 grader. – Mitt sofvum börjar också bli hyggligare nu. I nästa vecka – om tisdag sätter tapissiern upp ridåer, hänger upp en "séparation, bekläder sängen, toiletten o.s.v. Jag njuter verkligen af tanken att en gång få det menskligt deruppe på min lafve.
fastlagstidag 83 6 februari 1883
Fastlagstisdagen och dess karnavalsfröjder veta vi alls ej af härute i Avenuen – vi äro som på landet, och en half timmes väg från boulevarden, hvilket i det hela taget är ganska angenämt.
Paris d 20 mars 83 20 mars 1883
Jag skall flytta om en månad, min nya atelier, här i samma hus vore då färdigt inredd och ni skulle komma hitut alltid då ni behöfde frisk luft, och härifrån är en helt liten bit till boulognerskogen, suresnes Neuilly och Seinens underbart vackra stränder. Det är så ledsamt att Mamma skall ha ett så ruskigt minne af Paris, jag ville att Mamma engång skulle se hur gudomligt här kan vara.
18 april 83 18 april 1883
Jag sitter här midt i Jerusalems förstöring – flyttningseländet, ty så lätt man än tror det vara att flytta tvärs öfver en förstuga – så ha nu ändå 4 dagar åtgått utan att jag ännu är i ordning.
Det är rysligt länge sedan jag skrev sist – först illabefinnande – magen, svindel som genom tvenne dagars behandling gick öfver – så nervositet (konstaterad af dr Munthe) som så nedstämde mig att jag skulle ha skrifvit bara Jeremiader om jag satt mig ned att författa ett bref. Det är en ren vinst för Mamma att ej ha fått något bref från mig från de der dagarne – Munthe förskref hvila, mycken motion, och sade att det hela alls ej var farligt. Man har naturligtvis en massa förargelser – tapetserare som ej komma – conciergen som ej har tid att hjelpa mig, eller gör allting bakvändt – gräl med proprietairen som vill att jag skall låta måla om ateliern för att öfverskyla hålen jag slagit i hans usla gipsväggar
Jag har en mycket god atelier, men är, hvad men personliga beqvämlighet beträffar mycket mindre väl lottad än förr. Min sängkammare är en slags lafve eller balkong, så trångt att jag knappt kan röra mig der. Om två à tre dagar hoppas jag det skall bli bättre både med min bostad och med humöret.
Paris d. 7 febr. 83. 7 februari 1884
Ljuset är herrligt – denhär ateliern är präktig. Jag har nu installerat mig i förr rummet sålunda, att sängen, öfvertäckt af ett sammetsdraperi som jag hade, står mot fondväggen, der den stora mallan är. till undvikande af drag har jag helt och hållet stängt fönstret och spikat en matta deröfver, samt ställt soffan mot mallan, skåpet och skrifbordet stå på samma platser som förr. Byrån är uppe på lafven. – Jag har det mycket bra på detta vis. Ingen menniska kan se att det är en säng – det präktiga draperiet ger mera ett utseende af tron åt densamma. Emellertid tar jag emot mina bättre bekanta andra vägen.
Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Farväl nu Mamma! Jag tänker hvar dag på er i fjol. Vid det här laget voro ni redan inflyttade Av. de Villiers 147 – Stackars Mamma, Mamma slet ändå ondt, tror jag. Tack emellertid, och Gud välsigne Mamma nu och alltid. Eder Atte
Paris torsdag, en vecka efter bröllopet och vår första dag i Paris 1 januari 1888
De blev emottagna vid 90 Avenue de Villiers av conciergen, hans maka, hans svåger och Marguerite Gross som väntade vid porten.
Ellan har med hjälp av [tjänsteflickan] Marguerite och [vaktmästaren, concierge] Pierre ställt hemmet i Paris i ordning som en van husmor.
De har gjort uppköp för hushållet; Ellan vill beställa riktigt silver i Louis XV:s stil "af en makalös modell som vi sett i dag"; de har också köpt en tekokare av silver som är en gåva av Claes de la Chapelle.
Rummen är bra, men små; matsal, sal och skrivrum är trevligt arrangerade, med vackra mattor, goda fåtöljer och "inte oävna" verk av Salmson, Hagborg och Birger; sovrummet är inte bra, det fanns bara en säng och ett mycket litet tvättställ, en dålig byrå och ett dumt arrangerat toalettkabinett; Ellan har arrangerat om sovrummet så nu ser det "helt mänskligt ut"; Ellan och Edelfelt har köpt ett atlastäcke [sidentäcke] i "vieil or" [gammal guld-färg] för sängarna; toalettrummet har fått "engelskt tycke".
Nu håller Ellan på med att arrangera linnet; de ska köpa linneskåp följande dag.
Hemmet blir trevligt bara det blir färdigt.
Paris 8 februari 88. 8 februari 1888
Hemmet börjar vara i ordning samt fint och trevligt, tack vare Ellan; de kan därför bjuda Chambure på middag i kväll.
Edelfelt och ellan har "kostat på sig lyxen" att köpa ett turkiskt draperi för att klä över en smutsig "liggsoffa", schäslong, som fanns kvar efter Munthe [vars lägenhet de hyrde]; Ellan och Edelfelt har tillsammans egenhändigt klätt över en spegelram med gult siden; de har hängt tavlor på väggarna och möblerat om i Munthes väntrum.
Matsalen är trevlig; det finns silver i skåpet, gravyrer på väggarna och en av Edelfelts trasiga mattor som Ellan har reparerat.
Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Med brevet medföljer en liten akvarell som föreställer ett hör av salongen i hemmet med Munthes "liggsoffa" [schäslong] en pendyl i Louis XIV-stil i brons med inlagd sköldpadd som Chambure givit som gåva, på väggen är Edelfelts studier, på golvet en björnhud och på bordet är böcker av fru Lenngren, Runeberg, Tegnér, Snoilsky och några franska författare.
Paris 25 mars 88. 25 mars 1888
Ellan är bra på att duka bordet elegant; hon har också gjort lägenheten elegant, som Chambure säger.
Paris 5 april 88 5 april 1888
Det verkar som om Edelfelt inte skulle ha annat att skriva om än vädret, men det är en central del av livet, eftersom kölden påverkar hemlivet så mycket i Paris.
Kaloriferen [värmeledning, värmen] i huset, som värmer salen och matsalen, släcks till råga på eländet den 1 april.
Onsdag morgon 11 april 1888 11 april 1888
Edelfelt betalar för mycket för Munthes lägenhet som inte är fullständigt inredd; han får tacka Ulla Celsing och grevinnan Lewenhaupt för det överpriset; Munthe hade frågat dem om råd angående priset; damerna trodde att lägenheten var fullständigt inredd och sade 400 franc.
Det går bra för Ellan att "skutta" över till ateljén då vädret är vackert, men är det kallt eller är hon illamående är det svårt.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Ellan han prytt salongen hemma med blommor.
Paris lördag 4 maj 1895 4 maj 1895
Jag måste gå och låta arrangera den mindre ateliern i Av. de Villiers 147 – den ser ut som en svinstia nu, men måste bli sådan att Mme Chantemesse kan gå ditin med pojken.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.
9 maj 1900 9 maj 1900
Det som nu alltmera börjar plåga mig här i Paris är "la difficulté de la vie matérielle" Omöjligt träffa någon utan att telegrafera en dag förut, distanser, allt gör att man förlorar hela sin tid till strunt. Och hvad det vore herrligt att ha våra telefoner! Att familjen E. bor på tre ställen – av. de Villiers, rue Jouffroy 68 och hôtel du Louvre bidrar ej heller till att förringa de praktiska svårigheterna i det dagliga lifvet. Jag sitter derför mest i fiaker eller spårvagn om dagarna.