Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Grands Magasins du Louvre

Brev skrivna i Grands Magasins du Louvre i kronologisk ordning

Brev som nämner Grands Magasins du Louvre i kronologisk ordning

Paris d. 3 Juli 1878 3 juli 1878
Gustaf Philip Armfelt har sänt en hälsning från Lübeck via herrarna Böning; han har rekommenderat Edelfelt till att springa runt med deras rekommendationskort och föra fram deras kommissions- och speditionstjänster; Edelfelt har fått i uppdrag att gå till Bon Marché, Printemps, Grand Magazin du Louvre, Cafe de la Régence och alla de nordiska utställningarna på världsexpositionen.
Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2 augusti 1878
Edelfelt har sett på solfjädrar på Bon Marché, men de är inte vackra; det lär finnas bättre på Louvren.
Måndag d 21 mars 1881 21 mars 1881
I dag var jag i Magasin du Louvre för att ta proflappar och se på kappor åt flickorna, men den stora trängseln och de många vackra sakerna som drog uppmärksamheten till sig gjorde att det ej blef något köp af.
Paris d. 7 april kl 5 e.m. 7 april 1881
Häromdagen skickade jag sommarkappor åt flickorna, hattar både simpla och bättre åt dem och mamma samt några par strumpor från Bon Marché och Louvre.
d. 20 Juni 81. 20 juni 1881
Flickornas klädningar ge mig mera besvär än jag tänkte. Jag hade köpt tyget till dem på Louvre, men ville ha dem gjorda hos en god sömmerska. Detta var lättare sagdt än gjordt. Jag har sprungit 2 dar för att få tag i en som har tid, alla alla äro de nu vid sommarsäsongens öppnande öfverhopade af arbete. En Mme Collignon har dock lofvat dem till nästa lördag d. 25. jag har valt ett helt ljust ylletyg (bättre kostymer, danskostymer för vintern, ståtdrägter för sommarn) med silkesskärp i samma färg, paille, samt mörkgröna med röda sidendraperier (cerise) för vintern. Jag låter göra endast de ljusa klädningarna, de andra kunna ju kopieras derefter under sommaren. De ljusa klädningarna som äro ytterst fina i färgen, kunna bli mycket vackra. Jag har haft en lång consultation med Mme Collignon om rynkningar och veck, och vi ha kommit till ett resultat – måtte de nu bli bra gjorda. De bli mycket enkla såsom det anstår dylika ungdomar, men bli icke desto mindre chic, såsom jag hoppas.
Paris d. 28 Juli 1882 28 juli 1882
Jag skall just nu ut, till Magazin du Louvre, för att afsyna klädningarna m.m. som i dag skola afgå via Lübeck till Haiko,
d. 27 april 83 27 april 1883
Hon har klädt sig på Louvre – litet i ögonenfallande tycker jag – och har en fin hatt bunden under hakan, en helt ljus, skotsk "visite” – o.s.v – något egendomligt som ändå ej är så rigtigt lyckadt.
Paris 25 april 88 25 april 1888
Edelfelt var fri och ledig på eftermiddagen och gick med sina gamla ”flammor” i varuhusen Magasin du Louvre och Printemps; Gunnar Berndtson var nervös, Heddi Cronstedt var snipsig och kapriciös.
Hulda von Born, Heddi och Aina Cronstedt, Gunnar Berndtson ville gå på teatern denna kväll, men Ellan och Edelfelt menade att det var för mycket efter dagen i varuhusen.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Ellan har bestyrt om Annies och Berta Edelfelts hattar; hon har besökt alla stora varuhus och fått hattar med hem för att Edelfelt skulle kunna ge sitt omdöme.
Paris, söndag 13 maj 88 13 maj 1888
Edelfelt och Ellan måste snart börja gå runt i varuhusen för att köpa sommarkläder åt Ellan; det vore bra att veta vad han ska skicka hem till Alexandra Edelfelt, så att Edelfelt inte sänder något helt "idiotiskt".
Paris måndag 13 maj 95 13 maj 1895
I dag var jag och afsände från Louvren Mammas sidentyg. Måtte Mamma bli nöjd! Ellan förklarade att det var det bästa af alla de hundrade sidentygerna (som (jag tyckte voro precis likadana) – det är faille française och kännes tjockt och mjukt. Då de nu fara öfver Schweitz kan ju Ellan ej ta detta tyg med, men smugglar emellertid tre sidenstycken till bättre gå ut blusar åt flickorna.