Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Konstantinopel

Brev skrivna i Konstantinopel i kronologisk ordning

Brev som nämner Konstantinopel i kronologisk ordning

Paris d. 5 April 1875. 5 april 1875
*Salongsjuryn lär vara sträng och alla är rädda; Jean-Léon Gérôme har avsagt sig jurymedlemskapet p.g.a. en resa till Konstantinopel; Julian Alden Weir är rädd för att bli refuserad.
Paris d. 12 Maj 1875 12 maj 1875
Jean-Léon Gérôme har rest till Constantinopel och ska senare fortsätta till Egypten.
Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Efter frukosten gick Edelfelt och Ferdinand Gueldry till Montmartre för att hälsa på Max Faivre, som arbetar i Jean-Léon Gérômes privatateljé så länge denne är i Konstantinopel; Max håller på med ett porträtt av Gustave Bourguin som blir mycket bra; Edelfelt och Gueldry gick igenom Gérômes studier och såg fyra kasserade versioner av "Bonaparte i Cairo".
Paris d 7 Febr. 78. 7 februari 1878
Ryssarna har tågat in i Konstantinopel; Edelfelt hoppas vid Gud att det inte blir ett ryskt-engelskt, och i förlängningen ett allmäneuropeiskt, krig; Ryssland ställer hårda fordringar, engelsmännen är beskedliga om de går med på dem; England har inga sympatier, men politiken och diplomatin känner bara till själviskheten, vilket kan få makter att ställa sig på det blonda Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] sida.
Petersburg onsdag 15 nov 82 15 november 1882
Jag reste derifrån med en fru Arsenieff ryska militär attachéns i Konstantinopel gemål. Lätt att komma i samspråk med, tillochmed om de intimaste ämnen, som alla ryssinnor, berättade hon bl.a. i kupén, att hela intendenthistorien och dermed följande förluster för Miatleffs vore lögn. Gubben hade haft icke en manlig, utan en qvinlig, och mycket vacker intendent på sina egendomar och denna hade klått honom på en så enorm summa som 400.000. "Ou est la femme?" – den eviga frågan. Det roade mig så mycket mera som gubben lagt ut vidt och bredt för mig om denna intendent, som är död för 10 år sedan, och hvars kära maka det är som så högt uppskattat sin vänskap för gubben.
Paris d. 17 Dec 1882 17 december 1882
En tråkig historie med krångel har jag haft med den der Anniska flickan i skogen från i fjol. Alice Regnault sade sig ha fått Mr Norbert-Vuys ord på att få taflan anmäler detta för mig, ber mig utställa den, och jag skrifver upp den i katalogen – emellertid har, Mr Norbert Vuy under tiden sålt taflan åt en turk som rest till Konstantinopel med den – stort bråk fram och tillbaka kommande och gående. Norbert Vuy sade sig ej ha förstått Alice Regnaults tal som ett köpeaftal. – Emellertid har denna tafla nu stigit till mycket högre pris.
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Amic har varit i Konstantinopel, Odessa, Moskva, S:t Petersburg, Helsingfors.
Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25 mars 1886
Altenburg har varit diplomat och känner "hela Europa".
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14 april 1888
Reuterskiölds kommer till Paris; det går rykte att herr Reuterskiöld ska bli minister i Konstantinopel.
Paris 20 april 88 20 april 1888
Fru Reuterskiöld har magrat mycket, men "flänger" ändå omkring i le monde; det verkar vara som en feber, en sjukdom; det blir väl likadant i Konstantinopel.
Arles 4 maj 1891 4 maj 1891
Jag tog genast en vagn och for till la Jolliette, emedan jag ville göra en croquis af en atlantångare (för Figaro Illustré) – "Le Polynesien" skulle just afgå till Australien tack vare mitt rödaoläsligt "slupp" jag ombord och kunde göra croquis'er – Se det var ett stort fartyg – eldarne bara negrer och araber – i österländska drägter, ty inga andra hålla ut med hettan i röda hafvet – på fördäck voro en massa malajer, kineser och papuas Jag fick en så underligt vidsträckt horisont vid allt detta – Fartyget är alldeles gigantiskt och var det största bland de hundradetals ångarne som lågo der – Hvart ögonblick reste en af till Indien, till Constantinopel, till Alger. –