Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Johannisberg

Brev skrivna i Johannisberg i kronologisk ordning

Brev som nämner Johannisberg i kronologisk ordning

Paris d. 17 Maj på aftonen. (annandag pingst) 17 maj 1875
Edelfelt undrar vart Alexandra Edelfelt hamnar i sommar, kanske till gamla Johannisberg? Det är ledsamt att tänka på dessa nya omsorger som Mamma har; Edelfelt önskar godnatt.
Paris 31 Maj 1875. 31 maj 1875
Edelfelt har hemlängtan och tycker det vore roligt att vara några veckor på Johannisberg med familjen; i Helsingfors måste han se kamrater, kreti och pleti; han gratulerar Alexandra Edelfelt till att Calle Holm var hygglig och inte tog någon hyra.
Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14 juni 1875
Hur har Alexandra Edelfelt det på Johannisberg?; Edelfelt förställer sig att deras promenader oftast går till Kiala-Skoman-Kärrbyskogen
Paris, tisdag d. 22 Juni 1875 22 juni 1875
Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Lulle (Julian) Serlachius; familjen torde nu vara på Johannisberg och sitter med den gamla kära Borgå-staden för ögonen; saknaden över att ha förlorat Kiala är svår att lindra, men Mammas modiga och glada lynne är en säker borgen för att trevnad, kärlek och glädje följer var än de slår ned bopålarna.
Lulle (Julian) Serlachius skriver att Johannisberg ger ett gladare intryck och att det säkert beror på invånarna.
Var är Tajta (Fredrika Snygg) i sommar? Edelfelt förmodar att hon är på Johannisberg.
Gustave Boulanger rekommenderade Edelfelt att gå till hans vän Monsieur Jules Marie Lavée, som är en av de bästa tecknarna på trä, för att fråga råd om träsnidare; Lavée har tecknat Alphonse de Neuvilles tavla på trä i den gravyr som Edelfelt skickat till Alexandra Edelfelt, samt "Cefalus och Prokris" i en av de illustrerade tidningar som han skickade till Johannisberg; Edelfelt besökte Lavées ateljé i Montmartre och fick rådet att teckna ljusare, eftersom varje litet streck blir tjockare och svartare i tryck; priset är svårt att förutse och beror på vilken kvalitet man vill ha.
Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Alexandra Edelfelt är väl installerad på Johannisberg med tante Adèle Gadd.
Paris d. 15 Juli 1875. 15 juli 1875
Edelfelt hälsar till alla gamla Kialabor och lovar göra en tur till Kiala även om han kommer så sent att familjen redan lämnat Johannisberg.
Paris d. 20de Augusti 75. 20 augusti 1875
Edelfelt har inte hållit reda på dagarna och skriver nu troligen för sent för att brevet ska komma fram till Johannisberg på Alexandra Edelfelts födelsedag; hela sommaren har han drömt om att personligen vara på plats men han har fått skjuta upp hemfärden.
Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31 maj 1876
Just anlände Alexandra Edelfelts brev med berättelsen om Borgåresan och beskedet att det är en omöjlighet för dem att bo på Johannisberg i sommar; Edelfelt bryr sig inte om var det blir, han ser fram emot att tillbringa några månader hemma med Mamma och syskonen.