Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Arles

Brev skrivna i Arles i kronologisk ordning

Brev som nämner Arles i kronologisk ordning

Cannes fredag 24 april 1891 24 april 1891
Blir vädret ej bättre resa vi om tisdag till Marseille, onsdag Arles, torsdag Lyon och fredag Paris. Jag vill se alla dessa städer, och som expresstågen bara ha 1sta klass, ta vi vanliga tåg och resa i andra. –
Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
I Marseille få vi ännu se en skymt af södern. Ellan och pojken resa sedan till Lyon Jag stannar en dag i Arles Om onsdag äro vi i Paris, senast torsdag.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Har Mamma fått mitt bref från Arles? Jag var så förtjust – Arles och arlesiennerna att jag derifrån skref ett entusiastiskt bref – måtte det ha kommit fram.
Regnet började emellertid der och det hällregnade sedan i Avignon, der jag bytte om tåg. Jag skulle ha haft en timme på mig att bese staden men det var rakt omöjligt till följd af regnet.
9 maj 1900 9 maj 1900
I går hade jag en sorgestund som dock fövandlades i lugn och tillförsikt – Krohn hade näml. rest af utan att säga ett ord, hvilket tydde på, med hans karaktär att han var mycket dålig. För en vecka sedan hade vi bjudit honom på middag, men han kom ej emedan han samma dag rest af till Avignon och Arles, "för att komma till värme", – nu hade han kommit tillbaka, sade fru Michelsen oss i går, varit här en dag, rätt skral, och rest. Vid hemkomsten hade jag ett bref af honom deri han säger att han rest för att hvila sig hemma, men lofvar vara tillbaka om 14 dagar.