Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Gammelbacka gård

Brev skrivna i Gammelbacka gård i kronologisk ordning

Brev som nämner Gammelbacka gård i kronologisk ordning

Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
Victor de la Chapelle har meddelat att Borns inte kommer till Paris; Edelfelt undrar var han skall börja på med porträttet, blir det på Gammelbacka eller först i Helsingfors?
Paris d. 2 aug. 1878 fortsatt d. 5, sedan jag fått pengar 2 augusti 1878
Den Bornska vistelsen på Gammelbacka är en förargelse; det vore "le comble de ridicule" [höjden av fånighet] att komma hem för att sitta i Borgå, då Alexandra Edelfelt är i Helsingfors.
fredag kl. 12 på natten 10 september 1880
I förrgår på kvällen var Hanna Born där; hon var tvär och surmulen mot fröken Sophie Manzey, så åter plötsligt öm mot Madame Emilie von Etter, någonting ouppfostrat och hysteriskt som inte anstår en så högadlig fröken; sedan hon åkt diskuterades hennes sinnestillstånd; Edelfelt påstod att det varit krakel [bråk] i hemmet, och att utsikten att tillbringa vintern på landet hade spätt på hennes svårmod; de andra menade att Hanna Born var olyckligt kär i Edelfelt; Koki von Etter var obarmhärtig och härmade henne och Mademoiselle [?] Hedvige och har gått på med Gammelbackaspråket [franskan som talades på Gammelbacka].
d. 15 Oktober 1880 15 oktober 1880
I dag har Edelfelt skrivit till Paul von Etter, till svar på en rolig epistel signerad P. Etter och Sophie Manzey (egenhändigt), skriven på Gammelbackaspråk [franska som talas på Gammelbacka gård].
d. 27 april 83 27 april 1883
I går kl. 7 på aftonen, när jag gick "efter midten af gatan, tänkandes på verldens gång" hörde jag med ens ett: nej, se på herr Edelfelt, med den renaste Gammelbacka accent – det var Hanna och Bolinders.
För resten pratar hon ju så mycket – nu har sällskapandet med Bolinders gjort att hon talar med litet svensk accent, som i förening med den Gammalbackska, gör en ganska lustig verkan.
Söndag kl. 6 1 januari 1890
Denna kväll är Edelfelt bjuden till Gammelbacka gård, ”för mina synders skull”; Paul von Etter menar att Edelfelt måste gå.
Iza har många förtjänster, men är ”grymt ledsam”; hon har börjat måla och väntar sig att få Edelfelts omdöme på kvällen på Gammelbacka.
Måndag afton kl 11 1 januari 1890
Kvällen [på Gammelbacka] hos von Borns var tråkig, men inte sen.
Edelfelt kunde inte njuta av friherrinnan von Borns anrättningar vid supén för han hade ätit sen middag.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2 augusti 1891
på detta sätt är jag ej hemma förrän d. 15 – det är mycket sent och sommaren är då så godt som slut,men jag får i alla fall den stora glädjen att vara med om Mammas födelsedag – och den mindre glädjen att vara med om Hanna Palmes dito, d. 19, med melon och Gadolin och lawn-tennis på Gammelbacka
Paris söndag d. 28 Juli 95 28 juli 1895
– Fröken Lindgren reser i morgon öfver Stettin som lär vara en god väg. Jag skulle gerna ha rest med henne också. huru för helst bara jag fått hvila på sjön och snart komma hem. Måtte nu bara intet Abrasantzoffar i otal öfversvämma Haiko. Men de komma nog – väg visar dem ingen, de hitta ändå! Jag har af Edra bref ej fått h veta hvem som är på Gbacka. Är Hannuschka der? – Jag för står Mamma så innerligt väl, då Mamma talar om trött heten efter sällskapandet med Ottelinerna – Detta att sällskapa och konversera, vore det än med ljusens englar är det tröttsammaste på jorden. Jag hade så nog af det i dag med alla visiterna i ateliern. –
Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Jag är mycket nyfiken att veta huru Bertha lyckas på velociped. Med de tvenne Ernstarne till lärare går det väl ändå. Roligt skall det bli att i sommar fara ut med henne på Gammalbacka-vägen – Haiko skogsvägen sätter jag i litanien.