Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Israel

Brev skrivna i Israel i kronologisk ordning

Brev som nämner Israel i kronologisk ordning

Annandag påsk 1878 22 april 1878
Magister Eliel Aspelin vinner inte, vad huvud och lärdom beträffar, på närmare bekantskap; hans karaktär vet Edelfelt inget om; något "ljus i Israel" är han inte; det förargar Edelfelt att Aspelin med fennomanernas hjälp blir professor i estetik en dag; Edelfelt har glatt sig åt de gånger han kunnat sätta fast Aspelin för okunskap i konsthistoria.
Paris 4 juni (tisdag) 1895 4 juni 1895
Nu har jag igen fått ett långt och gladt bref från Mamma. Fruktan för att jag skulle ha hört allt detta förut var fullkomligt onödig. Mamma hade ej skrifvit om allt detta förut. Hvad de 10000 angår, så ber jag Mamma af dem ej taga 500 men 1500 – för sommarutgifterna – eller 2000 – det är min uttryckliga önskan. då jag är så öfverraskad öfver att jag fått igen dem från domstolar, konkurser o. d., att jag anser mig ha fått denna summa till skänks. Jag måtte ha något af bandit natur i mig, ty så snart jag hör talas om rättvisan och polisen faller det mig icke in att jag skall kunna få rätt mot dessa makter, som jag instinktmessigt anser för naturliga fiender. Jag kryper för Gordie och för alla domare i Israël.
Paris 24 febr. 1901 24 februari 1901
Björnson är ändå konstnär framför allt, mera än profet i Israël, och det håller jag honom räkning för. De unga litteratoriena har skicka honom sina arbeten och han läser dem. Han hade många utmärkt bra omdömen om deras konst – men då det gäller att bedöma menniskorna diktar han nya karaktärer på dem i ondt som i godt och då är det slut med psychologin. Han tyckas ha förtjenat mycket pengar på Over Evne i Tyskland.